Стани клиент

Даниел Дончев: Нормално е при голямата разлика между инфлацията и лихвите по депозити на банките спестителите да търсят алтернатива на спестяванията си

29.05.2023

???? Какви са алтернативите на банковите депозити в България?
???? Къде да насочат парите си инвеститорите, които търсят краткосрочна защита от инфлацията и алтернатива на нулевите лихви в банките?
 
Вижте повече в интервюто на Даниел Дончев, изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт, за 24 часа.
 
 
 
Всеки, който желае да обсъди възможностите за своите лични спестявания, може да заяви среща с нашия екип на clients@expat.bg и на +35929801881.
 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.