Стани клиент

Инвестициите в злато чрез ETF изместват кюлчетата

08.06.2021

„Златото има две основни направления, които го правят предпочитан актив. Първото е като вид диверсификация, а другото е като защитен актив срещу инфлация и спад във валутните курсове. Очакваме покачване на търсенето на благородния метал.“
 
Защо и как да инвестираме в злато? С какво се различава инвестицията във финансов инструмент върху злато и покупката на физическо злато? Вижте в интервюто на Диляна Тодорова, трейдър на ценни книжа, за Bloomberg TV Bulgaria:
 
 
В началото на 2021 г. Експат стартира и единственият в България борсово търгуван фонд, който дава на индивидуални инвеститори ликвидна експозиция към злато.
 
Expat Gold с борсов код GLDX се търгува на Българската фондова борса дяловете на фонда и е достъпен за търговия през всеки борсов посредник у нас. Включително през инвестиционна сметка при Експат.
 
Това е национален борсово търгуван фонд от отворен тип, който пасивно следва цената на златото. Подходящ е за инвеститори, които търсят лесен достъп до финансови инструменти, следващи движението на благородния метал. Инвестицията може да бъде с цел диверсификация или хеджиране на инвестиционното портфолио или дългосрочна експозиция към злато.
 
Фондът за злато Expat Gold се стреми да репликира възможно най-близко движението на LME PM Price Reference Gold. Този индекс е изчисляван и публикуван от London Metal Exchange.
 
Повече за фонда може да откриете тук.
 
Златото се ползва със статут на убежище при извънредни ситуации и процеси в световната икономика. То е подкрепено от силно стимулиращата монетарна политика на големите централни банки. Сред основните фактори, които влияят върху покачването на цената на златото, са:
  • Нарастващи инфлационни очаквания.
  • Ниски и отрицателни лихви.
  • Конкурентни обезценявания на валутите от основните централни банки.
  • Усилване на цялостното усещане за риск по света.
  • Увеличаване на златните резерви от страна на централните банки.