Стани клиент

Експат спестовни стратегии Защита

27.04.2022

С нулевите лихви по депозити все повече хора търсят алтернатива за спестяванията си, която едновременно:
  • Да носи минимален риск и висока степен на защита на инвестираната сума
  • Да носи доходност, по-добра от нулевите лихви по депозити, при по-ниско ниво на риск
  • Да предлага гъвкавост и ликвидност
Експат Асет Мениджмънт предлага на вашето внимание три инвестиционни стратегии в долари и една в евро, които отговарят на описаните изисквания по-горе и могат да бъдат използвани като алтернатива за съхранение на свободни средства от индивидуални инвеститори и компании, които не желаят да поемат рискове на глобалните финансови пазари и в същото време търсят доходност за спестяванията си.
 
ПОДРОБНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СТРАТЕГИИТЕ ЩЕ ОТКРИЕТЕ ТУК.
 
 
 

Ако срещате трудности в това да се ориентирате в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти, може да се възползвате от нашите безплатни индивидуални срещи с експертите ни по инвестиции и лични спестявания.

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА С ЕКСПЕРТИТЕ НА ЕКСПАТ
(ОНЛАЙН ИЛИ НА ЖИВО)

През нашата платформа за резервации тук
Или на clients@expat.bg и +359 2 980 1881
 
 
ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.
Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. При инвестиции на финансовите пазари не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.
Представените в текста стратегии представляват инвестиционни портфейли по чл. 86, ал. 2 от ЗДКИСДПКИ. Представените средногодишни доходности са изчислени на база текущата цена на съответните облигации при държане до падеж. При промяна на пазарната ситуация представените инструменти могат да подлежат на промяна със запазване на продължителността и кредитния рейтинг на избраните емисии. Инвеститорът бива информиран за комисионите, таксите и другите разходи предварително при обсъждане на съответната стратегия. Инвеститорите трябва да имат предвид, че бъдещите резултати могат да подлежат на данъчно облагане, зависещо от личното положение на всеки инвеститор и подлежащо на промяна в бъдещи периоди.