Стани клиент

Експат подаде документи към КФН за одобрение на 4 нови индексни борсово търгувани фонда

02.03.2017

На 28 февруари 2017 г. Експат Асет Мениджмънт подаде до Комисията за финансов надзор документи за регистрацията на 4 нови индексни борсово търгувани фонда. Профилът на четирите фонда е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Име на индексния фонд на Експат Индекс, който ще следва
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF Индекс ASE на Athens Stock Exchange
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange
EXPAT CZECH PX UCITS ETF Индекс PX на Prague Stock Exchange
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange

Тези пазари са избрани от Експат след анализ на техните борси и индекси като най-подходящи за създаване на борсово търгувани фондове, съобразени с изискванията на UCITS директивата на ЕС.

Четирите фонда ще бъдат регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса – София, а на следващ етап и на чужди пазари. Управляващото дружество очаква сериозен интерес към четирите нови продукта както в България, така и от чуждестранни инвеститори, вкл. и от инвеститори от държавите, чиито индекси ще следват тези фондове.

Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт е най-голямата специализирана компания за управление на активи в България. Дружеството управлява единствения в България борсов търгуван индексен фонд, следващ представянето на основния борсов индекс SOFIX. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF беше регистриран за търговия на БФБ – София през септември 2016 г., а в момента тече процесът по регистрацията му за търговия на London Stock Exchange.