Стани клиент

Expat Gold достигна изискуемата минимална НСА от 100 000 лв.

31.12.2020

Националният борсово търгуван фонд Expat Gold премина установения в чл. 82а, ал. 1 от Наредба № 44 на КФН праг от 100 000.00 лева, като точният размер на нетната стойност на активите му към 31.12.2020 г. е 117 349.80 лева.

Фондът получи разрешение от Комисията за финансов надзор на 10 декември 2020 г. Той се управлява от Експат Асет Мениджмънт и е единственият в България фонд, който дава възможност на индивидуални инвеститори да имат ликвидна експозиция към благородния метал злато. След набирането на начален капитал на първичен пазар от квалифицирани по проспект инвеститори, фондът предстои да бъде листнат за търговия на Българската фондова борса в началото на 2021 г., където до него ще имат достъп индивидуални непрофесионални инвеститори.

НБТФ Expat Gold ще следва пасивно цената на златото, като ще се стреми да следва възможно най-близко доходността на LME PM Price Reference – Gold, обявявана от бенчмарк администратора си London Metal Exchange (https://www.lme.com/Metals/Precious-metals/LME-Gold#tabIndex=1).

Повече информация и документи за фонда вижте тук.