Стани клиент

EXPAT CURRENCY BOARD WATCH мери здравето на валутния борд

11.02.2010

Индикатор, показващ здравето на валутния борд, представи екипа на „Експат Капитал" в новия икономически бюлетин „Експат Компас". „EXPAT CURRENCY BOARD WATCH обобщава нашите оценки относно курса лев/евро. За момента сме оптимисти относно валутния борд и не виждаме непосредствена опасност от девалвация." Това подчерта Николай Василев, управляващ партньор в „Експат Капитал" и основен автор в бюлетина „Експат Компас". Изданието следи 16 икономически и политически показателя, от които анализаторите са избрали 7, илюстрирани с графики и коментари.

Никола Янков и Николай Василев, управляващи партьори в „Експат Капитал", посрещнаха над 160 гости на събитието за представянето на икономическия бюлетин. Присъстваха посланици, представители на институции, бизнеса и неправителствения сектор, политици, икономисти, партньори и клиенти на компанията, медии. Президентът Петър Стоянов поздрави екипа, изготвящ бюлетина, и подчерта колко е важно валутният борд да бъде представен не като инструмент, въведен при форсмажорни обстоятелства, а като важен гарант за финансовата стабилност на страната.

Специално участие на събитието взеха и Калин Методиев, председател на Българска CFA асоциация, която беше съорганизатор на събитието, и Лъчезар Богданов – един от най-изтъкнатите български икономисти и управляващ партньор в „Индъстри Уоч", който е и гост-анализатор в първия брой на „Експат Компас". В своя анализ г-н Богданов посочва, че българската икономика показа относителна гъвкавост по време на непреодолими външни шокове. Статистиката за нивото на заетостта също предполага забележителна приспособимост на пазара на труда – секторите с т.нар. „балони" са тези с най-големи съкращения само за 9 месеца през 2009 г. Всички опасения за масов отлив на капитали от страната не се сбъднаха. Свиването, макар сериозно, все пак оставя значителни положителни нетни капиталови приходи в икономиката, казва още той в своя коментар.

„Експат Компас" е на български и на английски език и се разпространявано безплатно по електронен път с периодичност веднъж на 2 месеца. В него се представят икономически коментари и прогнози с фокус върху списък от ключови индикатори, чийто анализ дава общата картина за българската икономика.