Стани клиент

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF привлече нови 2.5 млн. лв. от чужди институционални инвеститори

08.01.2020

В края на декември 2019 г. и на 7 януари 2020 г. след засилени обороти на Франкфуртската борса нови чуждестранни институционални инвеститори записаха 2.6 млн. нови дяла в българския ETF (борсово търгуван фонд) на стойност 2.5 млн. лв. Екипът на Експат Асет Мениджмънт продължава със своите усилия за популяризиране на българския капиталов пазар, както и за търсене на нови инвеститори и дистрибутори за своите ETF-и в цяла Европа.

През последните три седмици чуждестранни инвеститори вложиха общо 6.1 млн. лв. в ETF-ите на Експат, сред които в индексния фонд за България 2.5 млн. лв., за Румъния 2.5 млн. лв., за Чехия 500 х. лв. и за Унгария 544 х. лв. След тези нови привлечени средства общата капитализация на 11-те индексни борсово търгувани фонда на Експат за Централна и Източна Европа достигна нов връх от 36.5 млн. лв.

В същото време Националният договорен фонд Expat Bulgaria Short SOFIX, който е създаден да следва „инверсно“ основния индекс на БФБ, ще започне да се търгува на борсата в сряда, 15 януари 2020 г. Целта му е точно обратната на „дългия“ ETF, следващ индекса SOFIX. Акционерите в „късия“ фонд ще печелят, когато пазарът на акции пада. Това се постига чрез вземането на 15-те акции в индекса назаем от други инвеститори и продажбата им „на къса позиция“.

Стартирането на „къс“ индексен фонд е стратегически проект – важен елемент от функционирането на пазара и осигуряване на възможности за допълнителни спекулации, по-висока ликвидност и нови инвестиционни стратегии. Такива „къси“ фондове отдавна съществуват за развитите, но са много редки в развиващите се пазари (emerging markets и frontier markets).

Expat Bulgaria Short SOFIX може да се използва за постигането на различни инвестиционни стратегии и цели, например:

· Спекулативна къса позиция – когато инвеститорът очаква пазарът да падне и той да спечели от това

· Хеджиране на портфейл от български акции – когато инвеститорът иска да получи „застраховка“ срещу временен спад на пазара, но не желае да ликвидира своя портфейл

· “Range trading” – инвеститорът купува „дългия“ индексен фонд ако смята, че пазарът е подценен. Когато пазарът се покачи и се очаква обратното движение, тогава инвеститорът продава „дългия“ фонд и купува „късия“ индексен фонд

· „Спред“ – инвеститорът не е сигурен за посоката на целия пазар, но очаква една конкретна акция да се представи по-добре от целия индекс. Тогава инвеститорът купува тази акция и също купува „късия“ фонд

Експат Асет Мениджмънт е водеща компания за управление на активи в региона на Централна и Източна Европа. Дружеството управлява стотици индивидуални инвестиционни сметки за клиенти от десетки държави, няколко договорни фонда, както и 11 борсово търгувани фонда, следящи основните борсови индекси в Гърция, България, Северна Македония, Сърбия, Хърватия, Словения, Румъния, Унгария, Словакия, Чехия и Полша. Фондовете на дружеството се търгуват на борсите в София, Франкфурт и Лондон.