Стани клиент

Стартира търговията на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на London Stock Exchange

01.10.2018

Експат Асет Мениджмънт е първият ETF мениджър от Централна и Източна Европа с инструменти на борсите в Лондон и Франкфурт

 

С борсов код BGX днес стартира търговията с дялове на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF на основен пазар на London Stock Exchange. Инструментът се търгува в евро с борсов код BGX (на Bloomberg BGX LN).

„Щастливи сме, че успяхме да се справим с всички технически препятствия по пътя и можем да се поздравим с първия български инструмент на London Stock Exchange. Експат Асет Мениджмънт е първият ETF мениджър от Централна и Източна Европа с инструменти на борсите в Лондон и Франкфурт. Благодарим на лондонската борса за усилията и за доброто партньорство. Крослистингът на индексния фонд в Лондон е успех не само за Експат, но отваря нови възможности за българския капиталов пазар като цяло.“ Това каза Никола Янков, председател на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е организиран и управляван от Експат Асет Мениджмънт, до момента се търгуваше Българската фондова борса и на Frankfurt Stock Exchange, а от днес вече и в Лондон. Фондът пасивно следва представянето на основния български борсов индекс SOFIX и е проектиран да предостави на международните инвеститори ликвидна и диверсифицирана експозиция към българския капиталов пазар.

Семейството от борсово търгувани фондове (ETF) на Експат е от общо 11 фонда, пасивно следващи движението на индекси от региона на ЦИЕ. Освен индексния фонд върху SOFIX, това са фондове върху основните индекси на акции на Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Македония, Румъния и Гърция. Всички те се търгуват на борсите в София и във Франкфурт, като планът на Експат е и те да бъдат регистрирани за търговия в Лондон. Това би осигурило на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона, преодолявайки редица недостатъци, характерни за много от пазарите от ЦИЕ, като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори.