Стани клиент

Експат с безплатни индивидуални срещи за инвестиции и лични спестявания

14.09.2020

В какво да инвестирам? Как правилно да управлявам личните си спестявания и семейното богатство? Какви са алтернативите за парите ми? Попитайте професионалистите!

За поредна година Експат Асет Мениджмънт отваря врати за безплатни индивидуални срещи в сферата на инвестициите и управлението на личните спестявания. Ако желаете да се срещнете с екипа на най-голямата независима компания за управление на активи у нас, за да научите как по-добре да управлявате спестяванията си,

ЗАЯВЕТЕ СВОЯТА ИНДИВИДУАЛНА СРЕЩА СЕГА

Чрез нашата онлайн форма за резервации тук

Или като ни пишете на clients@expat.bg

В заявката си може да посочите допълнителна информация, която би ни помогнала да се подготвим предварително за срещата. Във връзка с мерките, които компанията следва за ограничаване на рисковете от разпространение на Covid-19, самите срещи могат да се проведат както в офиса на Експат (София, ул. Георги С. Раковски 96А), така и дистанционно в онлайн платформа, според вашето желание.

Целта на индивидуалните срещи в рамките на кампанията е да помогне на хората да се ориентират в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти и услуги, да се информират за модерните алтернативи за управление на спестяванията, да повишат финансовата си култура.

Портфолио мениджърите, финансовите анализатори и експертите за връзки с клиенти на Експат ще ви помогнат да разберете по-добре света на личните финанси, като отговорят персонално на въпросите ви и ви дадат насоки, съобразени с вашите изисквания, начин на живот и финансови цели. По време на срещата ще имате възможност да обсъдите с екипа на Експат текущото състояние на своите инвестиции и спестявания и да получите мнение каква стратегия би била подходяща за вашата житейска ситуация, рисков профил и дългосрочни планове.

Ако искате да разберете какъв тип инвеститор сте, може да попълните нашия онлайн въпросник.

 

КОИ СМЕ НИЕ?

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания за управление на активи в България – със стотици клиенти от над 30 държави и инвестиции на над 55 пазара по света във всички класове активи: акции, облигации, фондове, опции, фючърси, суровини и скъпоценни метали, изкуство, имоти, валути.

Професионална и модерна алтернатива за управление на спестяванията: Чрез услугата доверително управление (wealth management) и откриването на индивидуална инвестиционна сметка инвеститорът имат достъп до пълен набор инвестиционни услуги. Създаваме дългосрочна инвестиционна рамка, основана на ключови параметри като толерантност към риск, инвестиционен хоризонт, целева доходност, данъчни специфики и други изисквания и ограничения на клиента. Целта е да изградим персонализирана стратегия за алокация на активите, която да доведе до търсените резултати при оптимално управление на риска и разходите. Чрез инвестиционната си сметка инвеститорът получава по-висока сигурност, доходност и контрол в сравнение с традиционните форми на спестяване, като същевременно има гъвкавост и незабавна ликвидност. Няма формален минимум за размера на индивидуалната сметка.

Екип: Изградили сме един от най-добрите инвестиционни екипи в Централна и Източна Европа (ЦИЕ), с образование и опит от близо 10 държави в Северна Америка, Европа и Азия.

Изключителна международна свързаност: Експат работи с утвърдени международни финансови институции, за да гарантира на своите клиенти сигурност и качество на услугите. Наши партньори са водещи банки, банки депозитари, световни и местни брокери, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри, floor specialists и други финасови институции от цял свят. Експат може да търгува десетки хиляди инструменти по целия свят, като има и собствени фондове на 3 борси в Европа. Ние сме е единствената компания от ЦИЕ с борсово търгувани фондове на London Stock Exchange и на Frankfurt Stock Exchange. Чрез платформата Vestima на Clearstream имаме достъп до над 125 000 договорни фондове, ETF-и и хедж фондове.

Авангардни собствени продукти: Иновациите са нашата визитна картичка. В допълнение на инвидидуалните инвестиционни сметки, Експат управлява договорни фондове с глобален фокус, както и фамилия от борсово търгувани фондове (ETF), регистрирани за търговия на 3 борси – Българската, Франкфуртската и Лондонската (предстои листване в Любляна). Създадохме първия в региона „къс“ фонд – върху индекса SOFIX. Създадохме и първия в България фонд за инвестиции в глобално изкуство (с близо +27% доходност за първата си година). В процес на лицензиране е и първият в България фонд за инвестиции в злато.

 

СИГУРНОСТ. ДОХОДНОСТ. КОНТРОЛ.

Високо ниво на конфиденциалност и защита от външни посегателства

Конфиденциалността и дискретността са основна част от нашата работа. Защитаваме надеждно информацията за нашите клиенти и техните спестявания – на най-високо ниво сред операторите от финансовия сектор. Експат няма задължение да предоставя информация за своите клиенти на трети страни. Банката депозитар не може да разкрива при никакви обстоятелства самоличността на клиентите на Експат пред никоя трета страна.

Персонализирана стратегия

Индивидуалната инвестиционна сметка е като костюм по поръчка. Инвестиционната стратегия е съобразена с конкретните финансови обстоятелства, цели, кариера и семейство на всеки инвеститор.

Глобален обхват

Следваме добрата практика ликвидните спестявания на нашите клиенти да не са съсредоточени в една държава, особено в собствената му, където има естествена концентрация на житейски и икономически рискове. Чрез сметката си в Експат инвеститорът има достъп до инвестиционни възможности от цял свят. Следим стотици компании и финансови инструменти от различни региони и в разнообразни валути, така че да постигнем по-добра диверсификация за спестяванията на нашите клиенти и да ги защитим от местни рискове. Наши партньори са водещи банки и финасови институции от цял свят, които осигуряват пълен набор от инвестиционни услуги при оптимално ниво на разходи.

Незабавна ликвидност

Парите на клиентите са инвестирани в ликвидни финансови инструменти с ежедневно котирана пазарна цена. Това дава незабавна ликвидност и достъп до средствата.

Гаранция за сигурността

Експат е единствената компания в България, която използва 5 международни банки-депозитари. Активите на клиентите се съхраняват в анонимни (номерирани) сегрегирани индивидуални сметки в банките-депозитари. Инвестициите на клиента са негова собственост и той няма кредитен риск срещу Експат или банките-депозитари.

Отчетност

Периодичен отчет за представянето на инвестиционната сметка с информация за пазарна капитализация, алокация на активите, реализирани печалби/загуби, текуща доходност, пазарна промяна на цените на инструментите, разходи и комисиони, парични наличности, информация за всички движения за периода.

 

 Ако желаете първи да четете нашите анализи, коментари и новини, свързани с глобалните финансови пазари и управлението на личните спестявания, последвайте ни в социалните мрежи:

Facebook                                   LinkedIn

 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Индивидуалните срещи за инвестиции и лични спестявания в рамките на тази кампания не представляват предоставяне на инвестиционен съвет по смисъла на Директива 2014/65/ЕС и на ЗПФИ. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на договорните фондове, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Информация за личните данни, обработвани от Експат Асет Мениджмънт съгласно Регламент ЕС 2016/679

Експат Асет Мениджмънт е администратор на лични данни и обработва лични данни за целите на извършване на дейност като лицензирано управляващо дружество. Обработване е необходимо при управление на взаимоотношенията с клиенти, преди или по време на сключени договори. Дружеството обработва личните Ви данни в съответствие с изискванията на законодателството за защита на личните данни, когато желаете да сключите или вече сте сключили договор с дружеството, както и когато се явявате представител на или контролирате юридическо лице – клиент на дружеството. Ако откажете предоставянето на лични данни, дружеството няма да може да Ви осигури услугата, която искате да получите. Повече информация относно личните данни, които Експат Асет Мениджмънт обработва, може да получите, като се запознаете с нашата Политика за обработване и защита на лични данни, публикувана на сайта на дружеството www.expat.bg в секция Документи.