Стани клиент

Експат подаде документи към КФН за одобрение на 6 нови индексни борсово търгувани фонда

04.10.2017

В продължение на стратегията на Експат Асет Мениджмънт за развитие на София като европейски фондов център, на 4 октомври 2017 г. Експат Асет Мениджмънт подаде до Комисията за финансов надзор документи за регистрацията на 6 нови индексни борсово търгувани фонда. Профилът на шестте фонда е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на шест борси от региона на Централна и Източна Европа – Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония.

Припомняме, че в края на февруари т.г. Експат Асет Мениджмънт подаде до КФН документи за регистрацията на 4 индексни борсово търгувани фонда, следващи движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия и Полша. Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX, който стартира през 2016 г., борсово търгуваните фондове на Експат ще станат общо 11:

 

  Име на индексния фонд на Експат Индекс, който ще следва
  Вече лицензирани  
1 EXPAT BULGARIA SOFIX UCITS ETF Индекса SOFIX на Българска Фондова Борса – София
  В процес на лицензиране  
2 EXPAT GREECE ASE UCITS ETF Индекс ASE на Athens Stock Exchange
3 EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange
4 EXPAT CZECH PX UCITS ETF Индекс PX на Prague Stock Exchange
5 EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange
6 EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF Индекс BUX на Budapest Stock Exchange
7 EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF Индекс SAX на Bratislava Stock Exchange
8 EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF Индекс SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange
9 EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF Индекс CROBEX на Zagreb Stock Exchange
10 EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF Индекс BELEX15 на Belgrade Stock Exchange
11 EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF Индекс MBI10 на Macedonian Stock Exchange

Десетте фонда върху чужди пазари ще бъдат регистрирани за търговия на Българска Фондова Борса – София, а на следващ етап и на борси в чужбина. Управляващото дружество очаква сериозен интерес към тези продукти както в България, така и от чуждестранни инвеститори, вкл. и от инвеститори от държавите, чиито индекси ще следват тези фондове. Профилът на десетте фонда е избран след анализ на съответните борси и индекси. Към момента на тези пазари няма аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата – с изключение на Полша, където има един такъв фонд, управляван от голям западен асет мениджър.

Експат Асет Мениджмънт вече неколкократно заяви амбициите си да превърне София в хъб за фондовата индустрия в Европа. Управляващото дружество се надява, че и институциите у нас споделят визията за развитие и приоритетно лицензиране на такива фондови продукти, създадени съобразно най-добрите международни практики и базирани в България, но с фокус върху чужди пазари. Разчитаме, че в унисон със стратегията за развитие на капиталовия пазар у нас, апликациите и на 10-те фонда ще бъдат разгледани без забавяне.

Сигурни сме, че създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас и би създало много допълнителен бизнес за целия бранш, включително за инвестиционни посредници, управляващи дружества, пенсионни фондове, търговски банки, банки депозитари, както и за индивидуални инвеститори.

Експат Асет Мениджмънт е най-голямата компания за управление на активи в България. Дружеството управлява единствения в България борсов търгуван индексен фонд, следващ представянето на основния борсов индекс SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF.