Стани клиент

Експат: Инвестиционни възможности в облигации с годишна доходност до 7% в евро

15.06.2023

Поради големия интерес към предложените от нас облигации в последната ни кампания, бихме искали да ви представим актуални добри възможности за инвестиции в облигации с нисък кредитен риск и атрактивна доходност.

Включени са държавни облигации на страни от Европейския съюз, както и първокласни емитенти на корпоративни облигации

Клиентите на доверително управление на Експат Асет Мениджмънт могат да се възползват от тези възможности с минимална инвестиция от 20 000 евро. 

В линка тук можете да откриете и презентация на фонда "Експат Евро Ликвидност", който е по-високодоходна и нискорискова алтернатива на банковите депозити в България.

Моля, имайте предвид, че времето за реакция и включване е ограничено. Краен срок – 21 юни (сряда) 2023 г.

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.