Стани клиент

Джулия Кацарова за влиянието на новите регулации върху китайските компании

19.08.2021

Рекорден брой китайски компании правят своите първични публични предлагания на борсите в САЩ. Китай отговаря за 1/3 от всички приходи за IPO сделки за първата половина на тази година, което е най-много от всяка друга държава. Най-много компании са от технологичния сектор, онлайн търговията и здравеопазването.
За влиянието на новите регулации върху китайските компании: Джулия Кацарова, финансов анализатор в Експат Асет Мениджмънт, в интервю за Bloomberg TV Bulgaria.

 

Това видео има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.