Стани клиент

Доходност за парите ни при трайно отрицателните банкови лихви

10.06.2021

Отрицателните лихви по банковите депозити са вече факт както за юридически, така и за физически лица. И това се очертава като трайна тенденция в икономиката.
????Каква е алтернативата за спестяванията ни? Къде да търсим доходност и как да управляваме разумно парите си чрез индивидуална инвестиционна сметка от ликвидни инструменти на глобалните финансови пазари. ????
 
Вижте повече в интервюто с Никола Янков, управляващ съдружник в Expat Capital.
 
 
 

Експат Капитал, със своето лицензирано управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е най-голямата независима компания у нас, която предлага подобен тип управление на спестяванията. Това е и компанията с най-широка гама услуги и най-всеобхватен достъп до световните пазари и финансови инструменти от цял свят. Повече информация може да откриете тук


Ако желаете да получите повече информация как разумно да управлявате личните си спестявания и семейното богатство и какви са алтернативите за спестяванията Ви, може да заявите своята индивидуална среща с екипа на Експат тук.

 
 
 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РИСКА

„Това видео има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поемат обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена във видеото.

Експат Асет Мениджмънт предоставя на всички заинтересовани възможността да се запознаят на български език с Общите условия на дружеството, както и актуалните проспекти, документи с ключова информация за инвеститорите и счетоводни отчети на фондовете, управлявани от дружеството, на сайта на дружеството www.expat.bg, в офиса на дружеството (гр. София, ул. Г. С. Раковски 96А) всеки работен ден от 9:00 до 18:00 часа, както и на всички гишета, на които се приемат поръчки за продажба и обратно изкупуване на дялове от фондовете.

Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.