Стани клиент

Даниел Дончев за EXPO Moite Pari: Личната инвестиционна сметка - професионалната алтернатива за спестяванията ни

18.11.2021

Даниел Дончев, CFA, изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт, с презентация за EXPO Моите пари.
 
В презентацията си той дава анализ на текущата ситуация на пазарите, коментира инфлацията и кои класове активи биха могли да играят ролята на убежища. Даниел Дончев засяга темите за алтернативите за спестяванията ни, за личната инвестиционна сметка и нейните предимства при управлението на спестявания и инвестиции.