Стани клиент

Даниел Дончев: Въпреки банковите проблеми сравнения с кризата от 2008 г. са неуместни

30.03.2023

Случилото се с регионалните банки в САЩ показва, че агресивното затягане на монетарната политика започва да дава своето отражение. Не трябва да забравяме, че нейният ефект е отложен във времето и са необходими няколко тримесечия, за да се отрази на реалната икономика. Въпреки че регионалните банки ще продължат да изпитват затруднения в дейността си, всякакви сравнения на сегашната ситуация с тази от 2008 г. са неуместни и некоректни.
 
  • Не съветваме инвеститорите да се панират в текущата ситуация, държавните и корпоративните облигации са добра алтернатива.
  • Волатилността на пазарите ще продължи, но най-ниските нива на пазарите на акции са вероятно достигнати
  • Реалната икономика може да изпитва затруднения, а финансовите пазари да се предстaвят по-добре.
 
Вижте повече в интервюто на Даниел Дончев, изпълнителен директор на Експат Асет Мениджмънт, за Капитал.
А за това как да се възползвате от актуалната ситуация и да спечелите от текущите трендове пишете на clients@expat.bg.
 
 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.