Стани клиент

Даниел Дончев: Expat Short SOFIX ще заема акции при лихва от 1% годишно

15.01.2020

Отношенията между "лонг" и "шорт" фонда ще са на практика никакви, коментира Даниел Дончев главен инвестиционен директор в Експат Асет Мениджмънт за Investor.bg.

Г-н Дончев, на 15.01.2020 стартита търговията с НДФ Експат Шорт Софикс. Готови ли сте с всичко?

Да, напълно сме готови. Осигурили сме маркет мейкър за търговия на фонда, оператор за изчисляване на индикативна нетна стойност на активите (INAV), ISIN код и всичко необходимо за стартирането на търговията на фонда на БФБ.

Има ли вече направени инвестиции във фонда?

Да. До момента във фонда има инвестирани 110 хил.лв., но той не беше достъпен до широката публика. Очакванията ни са, че след като бъде листнат на борсата, интересът към него ще нарасне и той би увеличил активите си.

Кои са маркет мейкърите на фонда?

Маркет мейкър ще бъдe БенчМарк Финанс АД, които ползваме и за другите наши фондове, които са търгувани на БФБ.

Осигурихте ли акции от индекса SOFIX, които да Ви бъдат отдавани назаем за нуждите на Експат Шорт Софикс?

Да, имаме осигурени акции от всичките 15 позиции от индекса, достатъчни количества за размера фонда. Направени са вече и първите сделки с тях, процесът на работа на фонда е тестван и той работи без проблеми. За една част от компаниите в индекса имаме осигурени значителни количества акции, а за друга в момента сме в процес на преговори.

Какъв лихвен процент ще плащате за дадените назаем акции?

Работим с лихва от 1% на годишна база, пропорционално за периода на държане.

Лихва от 1% годишно не звучи като особено атрактивна?

Да, така е. Този процент не е висок, но при тези нива на ниски глобални лихвени равнища това е възможност за допълнителен доход. Почти всички акционери, с които имаме вече осъществени взаимоотношения, свързани с Expat Short SOFIX, съзнават, че това няма да е грандиозен бизнес за тях, но го правят с идеята да помогнат за фунционирането на такъв фонд с цел развитие на капиталовия пазар в България.

Какви въпроси за уредени в договора за отдаване на акции назаем?

По голямата част от акционерите се интересуваха от няколко логични въпроси, като например ще получават ли дължимия дивидент от акциите, какво ще се случи при евентуални корпоративни събития (увеличение на капитала на дружеството с права, сплит и т.н.), как могат да върнат акциите си обратно. Искам да поясня, че след отдаването назаем на акциите към Expat Short SOFIX всички права и ползи от тях си остават такива, каквито щяха да бъдат при положение, че акциите не са били дадени назаем. Дивидентите се изплащат изцяло към акционерите, в момента, в който те са дължими. При корпоративни събития акционерите дават нареждания как да се процедира с полагащите им се права или акции, след което, в зависимост от желанието им, получават книжата или паричната равностойност. Акциите могат да се върнат при поискване до 5 работни дни, като това е максималния срок, но планираме това да става и по-бързо.

Притесняват ли се досегашните акционери, че появата на такъв фонд ще бъде причина за спад на цените на борсата по тези позиции?

Да, това наистина е много интресен въпрос. През последните близо 20 години българският капиталов пазар е функционирал без наличието на шорт фонд, като за този период са се случвали както големи ръстове, така и големи спадове. Много други фактори са оказвали влияние върху движението на пазара, като всички знаем, че определящи са перспективите пред отделните компани на борсата. За последния един месец имаме постъпления в „лонг“ фонда в размер на повече от 2,5 млн. лева, което е повече от 20 пъти повече от това, което шорт фонда има да продава.

В допълнение, размерът на Expat Short SOFIX е много малък и дори и да нарасне занапред, много трудно би повлиял на тренда на пазара. Наприимер през последните две години индексът SOFIX отбеляза спад, като през този период нямаше наличен шорт фонд, а вече съществуваше голям „лонг“ борсово търгуем фонд върху бенчмарка, което не беше достъчно за поскъпване на пазара. В заключение смятаме, че наличието на шорт фонд не е задължително да доведе до спад на акциите, а дори обратно – пазарът може да се повиши поради други фактори. Едно обаче е сигурно – наличието на шорт фонд върху водещия индекс ще увеличи ликвидността на БФБ, която е на рекордно ниски нива от много години.

Кой зае книжата, пенсионен, договорен, друго ЮЛ или физическо лице?

До момента отдадените назаем акции са изцяло от физически лица, които са клиенти на Експат Асет Мениджмънт.

Какви ще са взаимоотниошенията между Expat Bulgaria Short SOFIX и Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF? Ще може ли шорт фондът за взима назаем ценни книжа от лонг фонда?

На практика никакви. Правилата на „лонг“ фонда изключват възможността за отдаване на акции назаем към трети страни. Няма да бъдат сключвани и репо сделки между двата фонда директно или чрез други лица. Няма да търсим всякакви други варианти, които са в противоречие с горните ограничения.

За какъв тип инвеститори е подходящ Експат Шорт Софикс?

Фондът е подходящ за различни типове инвеститори. Например:

·     За пазарни участници, които очакват пазарът да се понижава. Това може да се отнася както за краткосрочни движения, така и за малко по-дългосрочни тенденции.

·     За хеджиране на съществуващи дълги позиции. Ако инвеститорът има акции от SOFIX, може или да ги продаде, или да ги хеджира с инвестиция в шорт фонд. Така, ако пазарът падне, една част от загубата от акциите ще се компенсира от печалбата от шорт фонда.

·     За range trading – търговия в определни граници.

·     За инвестиция на релативна база – например ако инвеститорът очаква, че определена акция (или няколко акции) ще се представя по-добре от индекса, той може да направи комбинирана инвестиция в тази компания и Expat Short SOFIX. Ако това решение е правилно, независимо от посоката на движение на пазара, инвестицията ще носи положителен резултат.