Стани клиент

Даниел Дончев, CFA: Финансовите пазари могат да предложат убежище за спестяванията ни срещу инфлацията

03.11.2021

Интервю за Клуб Z.

 

Г-н Дончев, лихвите по депозити вече са отрицателни и за по-малки суми. В тази ситуация и под натиска на очаквания за по-висока инфлация всички търсят алтернативи за спестяванията си. За какво трябва да внимават инвеститорите и каква информация да потърсят, избирайки къде да насочат спестяванията си?

Изключително важно е хората да бъдат отговорни към спестяванията си. Особено когато инфлацията започва да набира скорост и да стопява покупателната способност на парите ни. Често срещана грешка на непрофесионалните инвеститори е, че не отчитат ефекта на инфлацията върху спестванията им, а се интересуват само от номиналната им стойност. Точно обратното е най-важно – колко стоки и услуги ще можем да си купим с парите си след определен период от време. Ако приемем ниво на инфлацията от 4% годишно за период от пет години, за парите под дюшека, покупателната способност ще се понижи с над една пета. Ако увеличим периода на десет години, то покупателната способност на тези пари ще намалее с 48% – или половината от тях на практика ще изчезнат. Звучи стряскащо, но не много хора се замислят за това.

Друга грешка, която спестителите допускат, е да насочат средствата си към силно концентрирани инвестиции. Естествено е да се насочваме към познати и разбираеми неща – акциите на компанията, за която работим, недвижим имот в града, в който живеем. Но това е изключително погрешно от гледна точка на разпределение на риска. Ако всичко с икономиката у нас върви добре, и основните ни доходи, и активите ни ще растат. Ако обаче се зададе криза, ще пострадат едновременно и доходите ни, и спестяванията. Препоръчваме точно обратното – инвестициите да са добре диверсифицирани и разпределени в различни активи, икономически сектори, географски региони.

Друг много съществен аспект, който инвеститорите често не отчитат, е колко бързо могат да продадат актива, в който са инвестирали,. Колкото по-ликвиден е един актив, толкова по-бързо може да бъде продаден, без това да е свързано със силно влияние върху цената му. Примери за неликвидни активи са някои застрахователни продукти със заключен период през първите годините на инвестицията, структурирани продукти, недвижими имоти. Инвеститорите е много важно да се информират добре за ликвидността, за да не бъдат неприятно изненадани, когато спешно са им необходими средства.

 

В момента имотите се оформят като гореща тема. Пазарът е силно динамичен и броят сделки расте. Виждате ли рискове в тази тенденция? Имотът добра инвестиция ли е в момента или опасността от нов балон в сектора е реална?

Да, имотите все още са разпознавани като най-предпочитаният вид инвестиция у нас. Всеки имот, различен от този, който се ползва за живеене, трябва да се разглежда като инвестиция. Това означава, че е добре да се сравнява с всички възможни алтернативи, като се отчитат внимателно разходите, ликвидността, потенциалната доходност и риск.

Инвестицията в имот има два източника на доходност – под формата на наем и от поскъпване на имота. Често инвеститорите не отчитат втория компонент (нарастването/понижението на цената), а се интересуват само от наема , който биха получавали. Това е погрешно, защото ако се върнем към 2009 г., жилищата в България се обезцениха с 50%, а някои вакационни имоти дори с много повече. При този случай, дори и да приемем, че инвеститорът ще получава доход от наем (което също не е сигурно), това далеч не компенсира загубата от обезценката на имота.

Друг важен аспект при инвестицията в имот са съпътстващите разходи – агентски комисиони, нотариуси, такси при покупка и продажба, застраховки, данъците всяка година, ремонтите през определен период от време.

В момента пазарът е динамичен и цените непрекъснато растат. Инвеститорите трябва да са много внимателни, защото това увеличава риска от потенциална загуба. Все пак, за онези, които харесват сектора на недвижимите имоти и вярват в неговия потенциал, глобалните финансови пазари предлагат друга по-ликвидна алтернатива на директната покупка на имот. Чрез финансови инструменти, най-често под формата на борсово търгувани фондове, инвеститорът може да следва движението на имотния пазар в даден регион в Европа, САЩ или други пазари. Такъв вид инструмент предлага решение на концентрацията на риск и липсата на ликвидност, пред които са изправени купувачите на имоти. За да увеличи допълнително нивото на диверсификация, инвеститорът може да съчетае този инструмент с такива, фокусирани върху други сектори и региони.

 

Призракът на инфлацията броди из обществото и кара хората да търсят нови алтернативи за парите си. Какви са прогнозите за нивата на инфлация в България и в Еврозоната в следващите 12 месеца?

Нивата на инфлацията през последните месеци нараснаха значитело спрямо миналата година, като в Бълагария и Еврозоната са над 4%, а в САЩ над 5%. Преди да направим прогноза каква ще бъде инфлацията през следващите 12 месеца, е добре да анализираме какви са причините за по-високата инфлация.

Настъпването на панденията създаде дисбаланс в търсенето и предлагането на стоки и услуги в глобален мащаб. Първоначално търсенето намаля значително, а предлагането се сви драстично. След това правителствата и централните банки стартираха сериозни стимулиращи програми, за да възстановят търсенето на стоки и услуги на още по-високи нива и така да компенсират изгубеното по време на пандемията. В същото време предлагането остана ниско поради продължаващи проблеми с веригата на доставки. Това доведе до ново равновесно ниво на търсене и предлагане , което е причина за по-високите цени на стоките и услугите.

Правейки прогноза инфлацията за следващите 12 месеца, трябва да си отговорим на въпроса – по-високото търсене и по-ниското предлагане ще останат ли постоянни? Моята прогноза е, че както търсенето ще намалее, така и предлагането ще се увеличи, което ще доведе до по-ниска инфлация през следващата година. Когато говорим за инфлация, говорим за скоростта на нарастване на цените. За да остане висока скоростта на промяна, ценовото ниво трябва да се ускори нагоре за дълго време. Това е много висока летва.

Важно е да отбележим, че не е нужно нивото на цените да се понижи, за да падне инфлацията. Дори стабилизиране на нивото на цените би довело до спад. Все пак някои процеси е възможно да се задържат по-трайно, което означава, че инфлацията ще остане по-висока от средните нива през последните десет години.

 

Кои са активите убежища в ситуация на висока инфлация?

При висока инфлация като най-сигурно убежище се определя инвестицията в суровини. Традиционно златото, петролът, индустриалните метали, селскостопанските стоки успяват да запазят реалната стойност на инвестицията, като дори цените им нарастват по-силно от общото ниво на инфлацията. Друг вариант са акции на компании, които се занимават с добив на тези суровини, защото приходите и печалбите им нарастват силно с нарастването на цените на суровините и инфлацията. Ние в Експат Асет Мениджмънт сме конструирали портфейли, които се повлияват положително от по-високата инфлация и защитават спестяванията от нея.

 

Какво да направи човек със спестявания от 100 000 евро, които не иска да държи в банка и не желае да насочи към поредния имот?

Много добра алтернатива е инвестицията на капиталовите пазари. В глобален мащаб структурирането на портфолио от финансови инструменти е един от най-разпространите варианти за спестяване и инвестиции. В САЩ около 56% от американците притежават акции, като при домакинствата с доходи над средните този процент стига 89%. В Европа делът е по-нисък, но тенденцията е за нарастване на интереса.

Инвестиционното портфолио може да помогне да се натрупат спестявания, както и да се защитят парите от инфлация. Разбира се, има рискове при инвестиране на фондовия пазар и трябва да се вземе предвид връзката риск/възвръщаемост и толерантността към волатилност на индивидуалния инвеститор. Това би определило подходящия микс от финансови активи спрямо инвестиционния риск за всеки клас и взаимодействието между тях – акции, облигации, алтернативни инвестиции, суровини, деривати. Очакваната доходност би била значително по-вискока от парите, които се държат в банка, но е препоръчително инвеститорите да имат дългосрочен хоризонт за своя портфейл поради колебанията на финансовите пазари в краткосрочен план.

 

Повечето хора обвързват инвестициите във финансови инструменти с поемане на висок риск и силна волатилност. Така ли е?

За човек, който няма задълбочени познания в тази сфера и не може да вземе информирано решение за парите си, а основава инвестицията си на емоция, новини в масмедиите или препоръка от приятел, действително финансовите пазари са като рулетка.

Непрофесионалните инвеститори нямат ресурсите и времето да следят морето от информация относно пазарите и тяхното състояние, а и традиционно научават новините последни. Дори и да получат навреме информацията, обикновено нямат уменията да направят задълбочен анализ и правилните изводи, за да се възполват от създалата се инвестиционна възможност.

Екипите от портфолио мениджъри в управляващи дружества като Експат, от друга страна, имат необходимите умения да извършват детайлни анализи, обръщайки внимание на редица политически и икономически фактори, проследявайки динамиката на пазарите, оценявайки потенциала и характеристиките на индивидуални финансови инструменти. На база на това изготвяме собствени стратегии за управление на спестяванията.

Не съветваме инвеститорите да ползват услугите на неизвестен финасов консултант/коуч, защото има риск съветите да не са базирани на задълбочен анализ или поради липса на познания консултантът да не е в състояние да даде адекватен съвет. Повечето от тях нямат практически опит на финансовите пазари и не са управлявалио нищо повече от част от собствените си спестявания.

В случай че един инвеститор иска да участва със своите спестявания на големите финансови пазари, той може да го направи чрез лична инвестиционна сметка в специализирани компании като Експат. Така ще получи персонализирана стратегия и активно и гъвкаво управление на своите спестявания от екип от професионалисти, които имат дългогогодишен опит на финансовите пазари.

 

„Индивидуална инвестиционна сметка“ – това е основната услуга, която Експат Асет Мениджмънт предоставя. Звучи много сложно. Какво всъщност се крие зад този термин?

Индивидуалната инвестиционна сметка е вид спестовен продукт, под формата на активно управляван от нашия екип портфейл от ликвидни финансови инструменти на глобалните пазари. Тези инструменти могат да включват облигации, акции (основно от развитите пазари и с акцент върху големи компании от САЩ и Западна Европа), борсово търгувани и договорни фондове, опции и фючърси, инструменти с експозиция към суровини и др. Индивидуалната инвестиционна сметка се отличава от други спестовни продукти с добра диверсификация, гъвкавост и незабавна ликвидност.

Експат предлага достъп до хиляди инструменти от цял свят благодарение на партньорствата ни с водещи международни брокери, банки, борси, оператори на индекси, маркетмейкъри и други финасови институции. Всичко това предоставя на клиентите ни обширен достъп до световните пазари и уникална международна свързаност.

Инвестиционен портфейл може да бъде създаден както за силно консервативни инвеститори, които търсят защита на парите си, така и за спекулативни такива, които искат максимална печалба. А инвеститорът получава реална собственост и сигурно съхранение в утвърдени международни депозитарни институции.

 

Има ли някакви ограничения за откриването на инвестиционна сметка? Например за минимална сума или пък период на заключване?

Няма формален минимум за откриване на индивидуална спестовна инвестиционна сметка при нас. Независимо от сумата, една от основните задачи на Експат при конструиране на инвестиционната стратегия е постигане на добра диверсификация в съответствие с рисковия профил на клиента. При различен размер на сумата се насочваме към различни инструменти и инвестиции, така че да постигнем баланс между диверсификация и транзакционни разходи. Добрата практика е всеки, независимо от доходите си, да заделя определен процент за спестявания и инвестиции, дори тази сума в началото да е малка.

Относно периода на заключване – няма такъв. Инвестициите са собственост на клиента и той има право да се разпорежда с активите си по всяко време, да тегли част или цялата сума без комисиона за теглене. Същото е валидно и при внасяне на средства. При откриване на инвестиционна сметка уточняваме инвестиционния хоризонт, определен от клиента, рисковия му профил, инвестиционните цели, финансовото му състояние, очаквани приходи и разходи. Това служи като ключов ориентир за нашия екип при организиране на структурата и стратегията на портфейла. Изборът на инструменти при инвестиционен хоризонт от 2 години и този от 20 години би бил различен, тъй като решенията се съобразяват с волатилността на различните класове активи, цикличността на различните икономически сектори, текущата фаза на развитие на икономическия цикъл. Но какъвто и инвестиционен хоризонт да бъде определен при откриването на сметката, няма ограничения, ако клиентът промени решението си на по-късен етап.

 

Експат организира безплатни индивидуални срещи на тема инвестиции и лични спестявания. Кой може да се възползва?

Нашата компания има редица инициативи, свързани с повишаването на финансовата грамотност у нас. Срещите, които предлагаме, са част от усилията ни в тази насока. Целта е да помогнем на хората да се ориентират в палитрата от инвестиционни и спестовни продукти и услуги, да се информират за модерните алтернативи за управление на спестяванията, за разумните решения.

Всеки, който желае да обсъди с професионалисти възможностите за своите лични спестявания, може да заяви среща с нашия екип. Повече информация може да откриете тук.

 -----

Даниел Дончев има над 15 г. опит във финансовия сектор. Той е изпълнителен директор на управляващото дружество Експат Асет Мениджмънт. Преди това е ръководил сектор Инвестиционни стратегии в Карол Капитал Мениджмънт, а в продължение на повече от 10 г. е бил старши портфолио мениджър в NN България, където е бил част от управлението на портфейлите на пенсионните фондове и застрахователната компания на дружеството. Работил е още в Уникредит Лизинг и Пощенска банка. Той е сертифициран финансов анализатор (CFA) и лицензиран инвестиционен консултант.

Експат Капитал, със своето управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт, е лидер в управлението на идивидуални инвестиционни сметки и персонализирани спестовни продукти у нас – с клиенти от близо 40 държави и достъп до инвестиции на всички пазари по света във всички класове активи. Мисията на компанията е да предоставя професионална и модерна алтернатива за управление на личните и фирмените спестявания и инвестиции с възможности за по-висока доходност, сигурност и контрол.

 -----

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Инвеститорите трябва да имат предвид, че прогнозите не са сигурен показател за бъдеща доходност. Миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва, водейки като резултат до значителни загуби. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.