Стани клиент

BaFin одобри регистрацията на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF за предлагане за търговия на пазара в Германия

24.10.2017

На 18 октомври 2017 г. Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи регистрация от BaFin (Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht) за публично предлагане на дяловете на фонда на територията на Федерална Република Германия. Това е една от необходимите стъпки по пътя към регистрацията на инструмента за търговия на Frankfurt Stock Exchange. Паралелно с процедурата по регистрация на борсата във Франкфурт продължават и усилията за листването на фонда на London Stock Exchange.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е единственият в България борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SOFIX. Той е организиран и управляван от Управляващо дружество Експат Асет Мениджмънт ЕАД и се търгува на Българска фондова борса – София с борсов код BGX.

В момента в процес на регистрация в България са още 10 индексни борсово търгувани фонда на Експат Асет Мениджмънт. Тези фондове са част от стратегията на компанията за развитие на София като европейски фондов център и ще следват движението на основните индекси за акции на борсите в Гърция, Румъния, Чехия, Полша, Унгария, Словакия, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония.