Стани клиент

Атрактивни облигации с годишна доходност до 9.5% в евро

30.05.2023

Бихме искали да Ви представим няколко нови атрактивни инвестиционни възможности в облигации на банки с годишна доходност до 9.5% в евро. 

 

Защо да инвестираме в облигации на банки:

  • Част от банките в Централна и Източна Европа предлагат висока доходност спрямо кредитния си рейтинг
  • TBI Bank е най-печелившата и ефективна банка в България за последните 7 години според класацията на Capital K10. Призната е и за една от най-печелившите банки в Югоизточна Европа през всяка от последните 4 години
  • През 2016 г. TBI Bank е придобита от 4finance Group, една от най-големите глобални компании за дигитално потребителско финансиране. Смятана за най-иновативната и дигитална българска банка
  • PKO Bank и Banca Comerciala са по-добре капитализирани от западни конкуренти като Deutsche Bank и UniCredit Bank. И двете банки печелят от факта, че зад тях стоят по-големи институции, които да намалят рисковете за инвеститорите
  • PKO Bank и Banca Comerciala имат висок лихвен марж, а в същото време успяват да бъдат със сравнително ниско съотношение на кредити към депозити
  • PKO Bank е най-голямата банка в Полша и се възползва от факта, че 30% от банката е държавна собственост
  • Banca Comerciala е една от най-големите банки в Румъния и е собственост на по-голямата и стабилна Erste Group

В презентацията тук ще откриете допълнителна информация за емитентите и характеристики на инструментите.

Моля, имайте предвид, че времето за реакция и включване е ограничено поради кратките срокове, наложени от емитента. Краен срок - 2 юни (петък) 2023 г., 13:00 ч.

При интерес за инвестиция, както и при желание да научите какви са другите алтернативи за спестяванията Ви, се свържете с експертите на "Експат Асет Мениджмънт" (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881.

 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.