Стани клиент

Атрактивни инвестиционни възможности в облигации

31.08.2023

Експат Асет Мениджмънт представя актуални добри възможности за инвестиции в корпоративни и държавни облигации с нисък кредитен риск и атрактивна доходност в евро и долари със следните обобщени параметри:

 • Доходност в евро - от 3.88% до 5.76%
 • Доходност в долари - от 5.00% до 5.98%
 • Период на инвестицията - от 1 до 4 години
 • Кредитен рейтинг - от BBB- до AAA

В презентацията тук ще откриете допълнителна информация за емитентите и характеристики на инструментите.

Защо да инвестираме в облигации сега?

 • Спадът в цените на облигациите през 2022 г. е най-големият от повече от 100 години 
 • През тази година цените се стабилизираха и възходящият тренд, който започна в края на миналата, продължава 
 • Предлаганата доходност е значително по-висока от нивата за последните  десет години
 • Тя е атрактивна в евро и щатски долари
 • Очакванията ни са, че инфлацията ще продължи да намалява през следващите месеци 
 • Централните банки са в процес на приключване на увеличаването на лихвите, като дори е възможно да започнат да ги свалят с успокояването на инфлацията
 • Всичко това би позволило инвеститорите да „заключат“ висока годишна доходност за конкретен времеви хоризонт
 • При успокояване на инфлацията и сваляне на базовите лихви, е възможно да постигнат и добра капиталова печалба в по-краткосрочен план

 

При интерес за инвестиция, както и при желание да научите какви са другите алтернативи за спестяванията Ви, се свържете с експертите на "Експат Асет Мениджмънт" (онлайн или на живо) чрез формата за резервации тук или на clients@expat.bg и +359 2 9801881. 

Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.