Стани клиент

Алтернативи на банковите депозити в България - Експат Евро Ликвидност

03.08.2023

Джулия Кацарова, CFA, Портфолио мениджър на Експат Асет Мениджмънт разкрива какви са причините за ниските лихви по депозитите в България и какви са алтернативите, с които да предпазим спестяванията си.

✔️ Каква е ситуацията в глобален план? Къде насочват спестяванията си инвеститорите в ситуация на нулеви лихви по депозитите?
✔️ Какво е money market fund?
✔️ Каква е причината за ниските лихви при депозитите в България?
✔️ Ще останат ли ниски нивата на предлаганите лихви при депозитите в България?
✔️ Какви са алтернативите на банковите депозити в момента?
 
На глобалния пазар търговските банки изостават с повишаването на лихвите от страна на централните банки. Например, Европейската централна банка предоставя лихва от 3.5% по депозитите, докато Федералният резерв на САЩ задържа основната лихва в целеви диапазон от 5% - 5.25%. Търговските банки от друга страна изостават от централните и предлагат ниски лихви по депозитите.  Това накара много инвеститори да търсят различни възможности и около 600 млрд. долара бяха преместени от депозитите в САЩ към фондове на паричния пазар през 2023 г.

За разлика от ситуацията в САЩ, в България наблюдаваме обратна тенденция - депозитите са нараснали с 14% спрямо първото тримесечие на 2023 г. Общият размер на депозитите достига 119 млрд. лева, като тази динамика представлява значително отклонение спрямо западните показатели. И това се случва на фона на все още почти нулеви лихви по депозити. 

Инвеститорите в чужбина са запознати с алтернативите на банковите депозити, като например фондове на паричния пазар. Важно е да отбележим, че тези алтернативи са без рискови и високо ликвидни. При еднакви други условия и депозитите и фондовете на паричния пазар предлагат сходна доходност. Текущата ситуация обаче показва, че в момента банковите депозити отстъпват пред другите алтернативи. 

Каква ликвидност има инвестицията в тези фондове спрямо кеша?

Инвестициите във фондовете на паричния пазар предлагат ликвидност, подобна на тази на кеша, позволявайки на инвеститорите да изкупуват дялове по всяко време.

Разбиране на фондовете на паричния пазар

Фондовете на паричния пазар представляват без рисков актив с висока ликвидност, състоящ се от високоликвидни облигации. Те са предимно краткосрочни държавни облигации с матуритет до 1 година или няколко месеца. На практика това може да включва държавни облигации на Германия, Франция, Австрия, както и институции като Европейската инвестиционна банка.

Има ли максимална доходност, която може да се постигне?

Максималната доходност от инвестиция във фондове на паричния пазар зависи от лихвените проценти, които централните банки поддържат. Настоящата лихва на депозитно улеснение в Европа е 3.5%, като се очаква да нарасне с 25 базисни пункта до 3.75% на следващото заседание на ЕЦБ. Това ще се отрази на доходността от фондовете на паричния пазар, а очакванията са лихвите да продължат да се повишават.

Още за фондовете на паричния пазар вижте във видеото.

Джулия Кацарова има бакалавърска степен по финанси и счетоводство от Sheffield University и магистърска степен по финанси в Durham University Business School. Притежава степен CFA и лиценз за инвестиционен консултант от КФН. Преди да стане портфолио мениджър в Експат, тя е била финансов анализатор в компанията. Работила е още като трейдър и финансов анализатор.
 
 
Оповестяване на риска

Този материал има само информационна цел и никоя част от него не може да бъде тълкувана като оферта или покана за сделка за продажба или покупка на финансови инструменти и/или професионален съвет, свързан с инвестиционно решение. Взети са всички необходими мерки, за да се гарантира прецизността на съдържанието, но при никакви обстоятелства Експат Капитал АД и Експат Асет Мениджмънт ЕАД не носят отговорност за това съдържание и не поема обезщетения към получателите или трети страни по отношение на прецизността, пълнотата и/или коректността на информация, включена в документа.

Инвеститорите трябва да знаят, че миналите резултати не са гаранция за бъдещите резултати, а стойността на инвестициите може да се понижава или покачва. Не се гарантират печалби и съществува риск от невъзможност да се възстанови пълният размер на вложените средства. Инвестициите в дялове на договорен фонд или чрез индивидуална инвестиционна сметка не са гарантирани от държавен гаранционен фонд или с друг вид гаранция.