Стани клиент

Алтерко АД стартира търговия на Frankfurt Stock Exchange

22.11.2021

Клиентът на Експат Капитал е първата българска компания, чиито акции са допуснати за търговия директно на чужд регулиран пазар

Днес, 22 ноември 2021 г., камбаната на борсата във Франкфурт удари за българската компания Алтерко АД. Първият ден на борсовата търговия на Франкфуртската фондова борса стартира при голям интерес и само за първите два часа от отварянето на пазара цената на акцията се качи с над +6%. В момента пазарната капитализация на Алтерко се оценява на 277.2 млн. евро, което я превръща в третата най-голямата компания в индекса SOFIX.

Алтерко АД е първата и единствена българска компания с директен двоен листинг на чужд регулиран пазар, който позволява акции да се купуват в София и да се продават във Франкфурт и обратно в рамките на същия, като по този начин се прави арбитраж между двата пазара.

Франкфуртската фондова борса е най-големият капиталов пазар в ЕС. Щастливи сме, че в резултат на усилията на Експат Капитал като консултант по листинга и Алтерко компанията получи достъп чрез Франкфурт до инвеститори от цял свят, което гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план. Алтерко АД е една от най-перспективните и динамично развиващи се технологични компании в България, която създава иновации чрез проектиране, производство и разпространение на висококачествени IoT решения и продукти.

Процесът на регистрация за търговия на официалния пазар във Франкфурт включва установяване на много взаимоотношения с важни нови партньори, регистрация на акциите за съхранение и сетълмент в международни депозитари и преминаване през дю дилиджънс процедурите на организации като Clearstream Banking и Deutsche Boerse. Радваме се, че успяхме да извървим заедно с екипа на Алтерко целия този път и благодарим за доверието на компанията към нашата доказана инфраструктура, опит и експертиза за подобни проекти.

Експат Капитал продължава мисията си за отваряне на българския капиталов пазар към света и за осигуряване на достъп до международните пазари и на други качествени български компании. През 2022 г. очакваме с наше участие и други български компании да бъдат листнати за търговия във Франкфурт. Компании, които имат интерес и желаят да разберат повече за възможността да се търгува във Франкфурт или Лондон, могат да се свържат с екипа на Експат за повече информация.

Припомняме, че Експат Асет Мениджмънт е първият български емитент на Франкфурт – с 11-те борсово търгувани фонда, управлявани от дружеството, които са листнати на борсата в Германия от 2018 г. Борсово търгуваните фондове на Експат дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които към момента няма аналогични продукти. Фондовете пасивно следват движението на основни индекси на акции от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция. Всички те се търгуват едновременно в София и Франкфурт, като част от тях са листнати също и в Лондон и Любляна.

 

За допълнителна информация:

+359 2 980 1881

clients@expat.bg