Стани клиент

Алтерко АД е емитентът с най-значим принос в развитието на българския капиталов пазар през 2021 г.

21.01.2022

Клиентът на Експат Капитал е първата българска компания, чиито акции се търгуват директно на чужд регулиран пазар – Frankfurt Stock Exchange

 

Алтерко АД беше отличено с наградата на БФБ за „Емитент с най-значим принос за развитието на капиталовия пазар през 2021 г.“. Българската фондова борса удостои Алтерко за изключителните постижения на компанията през изминалата година.

Припомняме, че през ноември 2021 г. стартира търговията на българската компания на борсата във Франкфурт – на престижния Prime Standard сегмент на най-големия регулиран пазар в ЕС. С това Алтерко АД стана първата и единствена българска компания с директен двоен листинг на чужд регулиран пазар, който позволява акции да се купуват в София и да се продават във Франкфурт и обратно в рамките на същия, като по този начин се прави арбитраж между двата пазара. През 2021 г. компанията отчете забележителен ръст в цената на акцията от над 250% и стана третата най-голяма компания в индекса SOFIX.

Екипът на Експат Капитал като консултант и партньор по листинга на дружеството в Германия е изключително горд от тази награда. Щастливи сме, че в резултат на усилията на двете компании Алтерко получи чрез борсата във Франкфурт достъп до инвеститори от цял свят, което гарантира значително по-добри перспективи за привличане на капитали за развитие в средносрочен план. Алтерко АД е една от най-перспективните и динамично развиващи се технологични компании в България, която създава иновации чрез проектиране, производство и разпространение на висококачествени IoT решения и продукти. Компанията оглави класацията на американската технологична медия CE Pro – Smart Home Stock Index 2021, която има за цел да представи ръста в акциите на публично търгуваните компании, ангажирани на пазара на продукти за умен дом.

Процесът на регистрация за търговия на официалния пазар във Франкфурт включва установяване на много взаимоотношения с важни нови партньори, регистрация на акциите за съхранение и сетълмент в международни депозитари и преминаване през дю дилиджънс процедурите на организации като Clearstream Banking и Deutsche Boerse. Радваме се, че успяхме да извървим заедно с екипа на Алтерко целия този път и благодарим за доверието на компанията към нашата доказана инфраструктура, опит и експертиза за подобни проекти.

Припомняме, че Експат Асет Мениджмънт е първият български емитент на Франкфурт – с 11-те борсово търгувани фонда, управлявани от дружеството, които са листнати на борсата в Германия от 2018 г. Борсово търгуваните фондове на Експат дават възможност инвеститорите да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от Централна и Източна Европа, за повечето от които към момента няма аналогични продукти. Фондовете пасивно следват движението на основни индекси на акции от Полша, Чехия, Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия, Северна Македония, Румъния, България, Гърция. Всички те се търгуват едновременно в София и Франкфурт, като част от тях са листнати също и в Лондон и Любляна.

Експат Капитал продължава мисията си за отваряне на българския капиталов пазар към света и за осигуряване на достъп до международните пазари и на други качествени български компании. През тази година очакваме с наше участие и други български компании да бъдат листнати за търговия във Франкфурт. Компании, които имат интерес и желаят да разберат повече за възможността да се търгува във Франкфурт или Лондон, могат да се свържат с екипа на Експат за повече информация.