Стани клиент

Променят се таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от договорните фондове на Експат

17.02.2017

В сила от 17 февруари 2017 г. Експат Асет Мениджмънт променя таксите за емитиране и обратно изкупуване на дялове от трите договорни фонда, които дружеството управлява. Промяна има и в изчисляването на плаващото възнаграждение на УД.

Актуалните такси са следните:

  Expat Bonds Expat Global Equities Expat Emerging Markets Stocks
Такса при емитиране      
При инвестирана сума до 500 000 лв. 1.00% 1.00% 1.00%
При инвестирана сума, равна или по-голяма от 500 000 лв. 0.50% 0.50% 0.50%
Такса при обратно изкупуване      
При период на инвестиране до 24 месеца, включително 1.00% 1.00% 1.00%
При период на инвестиране повече от 24 месеца 0.00% 0.00% 0.00%
Плаващо възнаграждение      
Плаващо възнаграждение на управляващото дружество според дефинициите в Правилата на всеки фонд 10.00% от постигнатата доходност 10.00% от постигнатата доходност 10.00% от постигнатата доходност