Стани клиент

Борсово търгуваният фонд на Експат за Румъния сменя референтния индекс и името си

19.04.2018

На 18 април 2018 г. Комисията за финансов надзор одобри промяна на референтния индекс, който борсово търгуваният фонд на Експат за Румъния следва. Съгласно одобрените правила и проспект, фондът вече ще следва индекса на акции BET (досега референтен индекс беше BET-BK). Съответно новото име на фонда е Expat Romania BET UCITS ETF.

BET е основният индекс на акции на Bucharest Stock Exchange и е съставен от 13 компании. Expat Romania BET UCITS ETF инвестира във всички тях в пропорции, възможно най-близки до тези в индекса в рамките на законовите лимити. Доходността на фонда следва тази на индекса – т.е. ако румънският пазар поскъпне, дяловете на фонда биха увеличили пропорционално пазарната си стойност.

Всички актуализирани документи (Проспект, Правила, Ключова информация за инвеститорите и др.) са публикувани на сайта на управляващото дружество на фонда (www.expat.bg).

Expat Romania BET UCITS ETF е регистриран за търговия на Българска фондова борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код ROX. Той е един от 11-те ETF инструмента, управлявани от Експат Асет Мениджмънт, пасивно следващи представянето на основни индекси на акции от региона на Централна и Източна Европа.