Стани клиент

Борсово търгуваните фондове могат да направят региона на ЦИЕ по-достъпен и атрактивен за международните инвеститори

23.03.2018

Регионът на Централна и Източна Европа предлага атрактивни възможности за инвестиции. Страните от ЦИЕ продължават да растат с изпреварващи темпове спрямо развита Европа, като същевременно пазарите на акции от тези региони все още остават подценени – както в исторически план, така и спрямо развитите пазари от Европа и Америка. Това споделиха участниците във вчерашната Expat International ETF Conference, която събра 150 души от над 10 държави от региона.

Участници и гости на конференцията бяха ръководители на борсови оператори, водещи брокерски компании, финансови анализатори и институционални инвеститори от държавите от ЦИЕ, бизнес лидери, професионалисти от инвестиционната общност, медии и др. Събитието беше организирано от Expat Asset Management – най-голямата независима компания за управление на активи в България, която управлява семейство от 11 борсово търгувани фонда, пасивно следващи представянето на основни индекси на акции от региона на Централна и Източна Европа.

Участниците представиха своите виждания относно развитието на капиталовите пазари в своите страни и бъдещето на ETF индустрията. Представителите на борсите от региона дадоха своята положителна оценка за борсово търгуваните фондове на Експат и подчертаха нуждата да се популяризира начинът за инвестиране в Централна и Източна Европа, особено с факта, че ETF инструментите позволяват на международните инвеститори да заемат позиции на тези пазари, преодолявайки редица недостатъци като липса на ликвидност, недостъпност, проблеми с международния сетълмент, високи транзакционни разходи, големи спредове и други технически фактори, характерни за много от борсите в региона.

„ETF инструментите на Expat предоставят уникална възможност за международни инвеститори да получат ликвидна и диверсифицирана експозиция към пазари от ЦИЕ, за повечето от които към момента няма аналогични продукти. 11-те фонда са проектирани да се превърнат в магистрали за капиталови потоци към и от пазарите на акции на страните от ЦИЕ. Търговията на тези фондове на борсите в големите финансовите центрове Лондон и Франкфурт има за цел да осигури на международните инвеститори лесен и ефективен начин да управляват своята експозиция към конкретни страни от региона.“ Това каза в своята презентация Никола Янков, Председател на Борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт.

Следваща стъпка пред Експат през втората половина на 2018 г. е създаването на още три борсово търгувани фонда – върху Балтийските държави Литва, Латвия и Естония, за да бъде запълнен целия регион, сподели още Янков.

 

Презентации от събитието може да разгледате тук:

Никола Янков, Expat – the ETF Operator in the CEE Region

Tobias Schafer, The ETF Segment of Deutsche Börse

Sándor Szalai, Keler, Post Trade Business Opportunities in the Bulgarian Local Capital Market

Expat – мениджърът на ETF фондове за ЦИЕ (Представяне на борсово търгуваните фондове на Експат, посл. актуализация 20.03.2018)

 

Списък с всички ETF, управлявани от Expat Asset Management

ДЪРЖАВА ИМЕ НА ФОНДА ИНДЕКС Борсов код
1 Полша Expat Poland WIG20 UCITS ETF WIG20 на Warsaw Stock Exchange PLX
2 Чехия Expat Czech PX UCITS ETF PX на Prague Stock Exchange CZX
3 Словакия Expat Slovakia SAX UCITS ETF SAX на Bratislava Stock Exchange SK9A
4 Унгария Expat Hungary BUX UCITS ETF BUX на Budapest Stock Exchange HUBE
5 Словения Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange SLQX
6 Хърватия Expat Croatia CROBEX UCITS ETF CROBEX на Zagreb Stock Exchange ECDC
7 Сърбия Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF BELEX15 на Belgrade Stock Exchange Предстоящо
8 Македония Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF MBI10 на Macedonian Stock Exchange Предстоящо
9 Румъния Expat Romania BET-BK UCITS ETF BET-BK на Bucharest Stock Exchange ROX
10 България Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF SOFIX на БФБ – София BGX
11 Гърция Expat Greece ASE UCITS ETF ASE на Athens Stock Exchange GRX

 

dfg