Стани клиент

Експат Асет Мениджмънт стартира „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ – първия български борсово търгуван Фонд

22.08.2016

Експат Асет Мениджмънт стартира „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ – първия български борсово търгуван фонд

С дата 19.08.2016 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД да организира и управлява борсово търгуван фонд „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“. Инвестиционната цел на Фонда е да следва представянето на индекса SOFIX, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Фондът отговаря на изискванията на европейското и националното законодателство, регулиращо колективните инвестиционни схеми.

 

В какво ще инвестира „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“

Фондът ще инвестира във всички компании от SOFIX в пропорции възможно най-близки до тези в индекса, без да нарушава законовите лимити. Освен в компании от SOFIX, само за управление на ликвидността и спазване на законовите ограничения Фондът може да инвестира в депозити и държавни ценни книжа.

Инвеститорите ще могат да намерят актуална информация за състава на портфолиото на „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“ на страница, която ще бъде създадена за Фонда, на www.expat.bg.

 

Търговия с дялове на „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“

Масовият инвеститор ще може да купува и продава акции на Фонда на вторичен пазар на БФБ – София.Маркетмейкърите на Фонда ще осигуряват ликвидността на вторичния пазар.

Първичният пазар ще бъде отворен само за институционални инвеститори и други инвеститори (включително маркетмейкъри), квалифицирани за това по проспект на Фонда.

 

Кога ще започне търговията с дялове на „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“

Следват технически стъпки по регистриране на Фонда в регистър Булстат, регистриране в Централен Депозитар АД за получаване на ISIN и на БФБ – София за борсов код. След финализирането на тези стъпки „Експат Асет Мениджмънт“ ЕАД ще публикува пълната информация за „Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF“, включително проспекта, правилата и ключовата информация за инвеститорите. В момента, в който са изпълнени всички регистрационни изисквания, ще започне и активната търговия с дяловете на Фонда.

Управляващото дружество ще уведоми допълнително инвеститорската общност за готовността на Фонда да предлага дялове за първична и вторична търговия.