Стани клиент

Само месец от началото на борсовата търговия индексният фонд върху SOFIX вече е лидер по ликвидност на БФБ

27.10.2016

Само 1 месец от началото на борсовата търговия индексният фонд върху SOFIX вече е лидер по ликвидност на БФБ сред сделките със свободно търгуем обем – с оборот от 1.5 млн. лева от 27 септември досега. В допълнение на търговията с дялове на фонда на борсата, самият ETF до момента е реализирал сделки на БФБ за над 2 млн. лева, купувайки за своя портфейл акции на компаниите от SOFIX. По този начин общият ефект върху ликвидността на борсата от появата на фонда е над 3.5 млн. лева обем досега.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF вече е с активи от над 1 млн. евро, като всеки ден има записвания за издаване на нови дялове на първичен пазар. Управляващото дружество на фонда – Експат Асет Мениджмънт ЕАД – очаква през следващите месеци дялове от фонда да запишат български и чуждестранни институционални инвеститори, с което активите му да нараснат многократно.

Графика: Цена на затваряне на индекса SOFIX, сравнено с нетната стойност на активите на дял на Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF – нормализирано

content image