Стани клиент

Борсово търгуваният индексен фонд върху SOFIX получи подкрепата на най-големите институционални инвеститори в България

07.11.2016

Днес Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи поръчки за издаване на дялове на първичен пазар на обща стойност над 22 милиона лева от четири пенсионни дружества, управляващи едни от най-големите по размер пенсионни фондове в България – ПОК „Доверие", ПОД „Алианц България", „НН" ПОД и ПОК „ДСК Родина". Индексният фонд с борсов код BGX достига по този начин над 24 милиона лева стойност на активите по-малко от месец и половина след регистрирането му за търговия на борсата на 27-ми септември. Това е сериозен вот на доверие за инструмента, който е трайно сред най-ликвидните позиции на БФБ-София.

Днешният ръст ще позволи на Експат Асет Мениджмънт – управляващото дружество на фонда – да продължи с плана си за раздвижване на българския капиталов пазар, като стартира процедура за крослистинг на дяловете на фонда за борсова търговия на голям чужд пазар. По този начин достъп до фонда ще могат да получат инвеститори от цял свят, което допълнително ще увеличи размера му. Целта на Експат Асет Мениджмънт е индексният фонд върху SOFIX да се превърне в трансмисията за по-големи капиталови потоци от чужди инвеститори към българския капиталов пазар, като те може да доведат от своя страна до осезаем ръст на цените на Българска Фондова Борса – София.

Управляващото дружество на фонда води разговори за приобщаването и на други големи институционални инвеститори към този важен за българската финансова система проект.