Стани клиент

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF с над 1 млн. лв. активи след само три дни на борсова търговия

29.09.2016

Един милион дяла на борсово търгувания индексен фонд Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF (BGX) са в обръщение само три дни след борсовия му дебют. Активите на фонда надминаха един милион лева.

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е първият у нас борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Българският индексен ETF е един от малкото подобни инструменти в Централна и Източна Европа. Търговията с дялове на фонда на борсата стартира на 27 септември. Оборотът с дяловете на фонда за първите три дни на борсата е общо за 556 158 лева, а поръчките за издаване на нови дялове на първичен пазар за същия период са за 530 000 дяла. Борсовата цена на 1 дял при затваряне на пазара на 29 септември е 1.069 лв./дял.

Експат Асет Мениджмънт - управляващото дружество на фонда - очаква Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF да привлече към българската борса по-сериозно внимание на чуждестранни инвеститори и да се превърне в най-ликвидната позиция на БФБ-София. Фондът е удобен начин за инвестиране в българския капиталов пазар като цяло и ликвидността на акцията му е осигурена от маркетмейкъри.

Експат Асет Мениджмънт ежедневно публикува на сайта си информация за структурата на портфейла на фонда, нетната стойност на активите и получените поръчки на първичен пазар.

Маркетмейкъри на фонда са инвестиционните посредници Бенчмарк Финанс, Първа финансова брокерска къща и Елана трейдинг.