Стани клиент

Експат стартира нов взаимен фонд

16.11.2009

Експат Бондс е новият взаимен фонд, управляван от УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД. Това е третият взаимен фонд след Експат Ню Юръп Стокс и Експат Ню Юръп Пропъртис, които стартираха през 2008 г.  

Фондът е нискорисков, основно насочен към инвестиции в държавни ценни книжа, ипотечни, общински и корпоративни облигации и други ликвидни финансови активи. Публичното предлагане започва на 19 ноември 2009 г. (четвъртък). Номиналната стойност и първоначалната емисионна стойност на един дял е 1,000 (хиляда) лева, а минималната инвестиция е 100 лева. Фондът ще изкупува обратно чрез УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД емитираните от него дялове по желание на инвеститорите, след като нетната стойност на активите му достигне минимално изискуемия размер от 500,000 (петстотин хиляди) лева.