Стани клиент

Експат Бондс с доходност от 12.31% за последните 12 месеца

23.12.2010

Експат Бондс надмина заложените цели за над 10% доходност за първата година. Фондът стартира на 19 ноември 2009 г. Той достигна своя максимум до момента на 23 ноември 2010 г. с доходност от 12.31% за 12 месеца назад.

С тези резултати Експат Бондс се нарежда на второ място по доходност сред стотината фонда в страната и на първо място сред фондовете на паричния пазар. В същото време Експат Бондс има нискорисков профил, основно насочен към инвестиции в нискорискови и високоликвидни банкови депозити, облигации и други инструменти на паричния пазар с висока доходност.