Стани клиент

Променят се таксите за продажба/обратно изкупуване на дялове на договорен фонд Експат Бондс

11.11.2011

От 11.11.2011 г. се променят таксите за продажба/обратно изкупуване на дялове на ДФ „Експат Бондс”. Цената на обратно изкупуване е равна на текущата нетната стойност на активите на един дял, намалена с разходите по обратното изкупуване в размер на:

 

Срок и размер на инвестицията

Такса при продажба

До 12 месеца и инвестиция до BGN 100,000

0.50%

До 12 месеца и инвестиция между BGN 100,000 и 500,000

0.40%

До 12 месеца и инвестиция над BGN 500,000

0.30%

Над 12 месеца и инвестиция до BGN 100,000

0.30%

Над 12 месеца и инвестиция над BGN 100,000

0.20%