Стани клиент

Експат Бондс с над 500,000 лв. под управление

15.07.2010

Договорният фонд Експат Бондс достигна минимално изисквания по Закона за публичното предлагане на ценни книжа размер на нетнатата стойност на активите от 500,000 лв. Фондът вече започна и публикуване на цени за обратно изкупуване на дялове.

Експат Бондс е третият взаимен фонд, управляван от УД "Експат Асет Мениджмънт" ЕАД, след Експат Ню Юръп Стокс и Експат Ню Юръп Пропъртис. Той стартира през ноември 2009 г. Фондът е нискорисков, основно насочен към инвестиции в държавни ценни книжа, ипотечни, общински и корпоративни облигации и други ликвидни финансови активи.