Стани клиент

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF с отличие за най-значим принос в развитието на българския капиталов пазар през 2016 г.

11.01.2017

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF получи отличие от БФБ – София за най-значим принос в развитието на българския капиталов пазар през 2016 г.

„Благодарим на Българска фондова борса, на нашите партньори – маркетмейкъри и на всички пазарни участници за доверието в този нов инструмент. Надяваме се през 2017 г. индексният фонд върху SOFIX да произведе още добри новини за българската борса, като в следващите месеци очакваме да се поздравим с успешното му листване в чужбина. През 2017 г. пожелаваме по-ликвиден пазар и повече инвеститорски интерес на БФБ!“ – това каза Мария Бойчинова, член на Съвета на директорите на Експат Асет Мениджмънт при получаване на грамотата днес.