Стани клиент

ETF-ите за Словакия, Словения, Унгария, Хърватска, Сърбия и Македония достигнаха изискуемата минимална НСА от 100 000 лв.

05.02.2018

Шестте борсово търгувани фонда на Експат, следващи движението на основните индекси за акции на Словакия, Словения, Унгария, Хърватска, Сърбия и Македония, достигнаха нетна стойност на активите от над 100 000 лв. за всеки фонд, каквото е изискването съгласно Наредба 44 на КФН и Проспектите на фондовете.

Към 5 февруари 2018 г. нетната стойност на активите на всеки от шестте фонда е както следва:

Име на фонда НСА към 05.02.2018 г. (в EUR) НСА към 05.02.2018 г. (в BGN)
Expat Slovakia SAX UCITS ETF 59 996.59 117 343.13
Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF 59 996.59 117 343.13
Expat Hungary BUX UCITS ETF 59 996.59 117 343.13
Expat Croatia CROBEX UCITS ETF  59 996.59  117 343.13
Expat Serbia BELEX25 UCITS ETF 59 996.59 117 343.13
Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF 59 996.59 117 343.13

Пълна информация за фондовете, включително проспекти, правила, ключова информация за инвеститорите, както и актуални данни за НСА и НСА на дял е публикувана на сайта на Експат на съответната страница за всеки фонд.