Стани клиент

На над 5 млн. лв. беше увеличен капиталът на „Експат Бета” АДСИЦ

22.07.2010

800 300 нови акции бяха закупени от увеличението на капитала на акционерното дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ) „Експат Бета". С това кръгът на акционерите почти се удвои, а капиталът на фонда стана общо 5,143,190 лв. Това е увеличение с над 18.4%, което малко компании у нас биха могли да постигнат в момента.

Записаните акции надвишават многократно обявения минимум от 100,000 бр., което прави емисията успешна. В същото време резултатите са под очакванията. „Експат Капитал" вижда няколко основни причини за по-слабия интерес:

- Изключително неблагоприятните пазарни условия както на българската борса, така и по света. През периода на процедурата повечето пазари по света падаха
- Акциите на подобните АДСИЦ в България паднаха средно с 25% за последните 9 месеца, а общият пазарен индекс SOFIX с над 30%
- Оборотът на БФБ – София е много нисък
- Много от институционалните инвеститори имат прекалено големи експозиции в АДСИЦ и не биха искали да ги увеличат
- Фондът е много малък в международен мащаб, за да бъде забелязан от големите инвеститори

С набрания капитал екипът на „Експат Бета" АДСИЦ възнамерява да реализира няколко по-малки сделки при много атрактивни за фонда оценки през близките месеци. Целта е да се постигне максимална възвръщаемост за акционерите и повишаване на цената на акцията на борсата.