Стани клиент

ETF-ите на Експат за Гърция, Румъния, Чехия и Полша получиха регистрация за търговия на БФБ – София

05.01.2018

Българска фондова борса – София регистрира за търговия 4 индексни борсово търгувани фонда, управлявани от Експат Асет Мениджмънт. Борсовата търговия ще стартира на 17 януари 2018 г. със следните борсови кодове:

Име на фонда Индекс, който следва Борсов код
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange GRX
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF BET-BK на Bucharest Stock Exchange ROX
EXPAT CZECH PX UCITS ETF PX на Prague Stock Exchange CZX
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF WIG20 на Warsaw Stock Exchange PLX

Четирите борсово търгувани фонда получиха одобрение от КФН на 1 декември 2017 г. Профилът им е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Пълна информация за четирите фонда, включително проспекти, правила, ключова информация за инвеститорите, както и актуални данни за НСА и НСА на дял е публикувана на сайта на Експат на съответната страница за всеки фонд.

Междувременно на 4 януари 2018 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира и управлява още 6 индексни борсово търгувани фонда, които пасивно ще следват движението на основните индекси за акции от Словакия, Унгария, Словения, Хърватия, Сърбия и Македония. Така семейството от ETF продукти на Експат става от общо 11 фонда.