Стани клиент

ETF-ите за Гърция, Румъния, Чехия и Полша достигнаха изискуемата минимална НСА от 100 000 лв.

03.01.2018

На 21 декември 2017 г. Expat Greece ASE UCITS ETF, Expat Romania BET-BK UCITS ETF, Expat Poland WIG20 UCITS ETF и Expat Czech PX UCITS ETF достигнаха нетна стойност на активите от над 100 000 лв. за всеки фонд, каквото е изискването съгласно Наредба 44 на КФН и Проспектите на фондовете.

Четирите борсово търгувани фонда получиха одобрение от КФН на 1 декември 2017 г. Профилът им е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Към 2 януари 2018 г. нетната стойност на активите на всеки от четирите фонда е както следва:

 

Име на фонда Индекс, който следва НСА към 02.01.2018 г. (в EUR) НСА към 02.01.2018 г. (в BGN)
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF ASE, Athens Stock Exchange 60 915.56 119 140.48
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF BET-BK, Bucharest Stock Exchange 59 850.94 117 058.26
EXPAT CZECH PX UCITS ETF PX, Prague Stock Exchange 60 087.59 117 521.11
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF WIG20, Warsaw Stock Exchange 60 087.59 117 521.11

Пълна информация за четирите фонда, включително проспекти, правила, ключова информация за инвеститорите, както и актуални данни за НСА и НСА на дял е публикувана на сайта на Експат на съответната страница за всеки фонд.