Стани клиент

4 нови индексни борсово търгувани фонда на Експат получиха лиценз

04.12.2017

На 1 декември 2017 г. Комисията за финансов надзор издаде разрешение на Експат Асет Мениджмънт да организира и управлява 4 нови индексни борсово търгувани фонда. Профилът на четирите фонда е пасивно да следват движението на основните индекси за акции на четири борси от региона на Централна и Източна Европа – Гърция, Румъния, Чехия и Полша.

Име на индексния фонд на Експат Индекс, който ще следва
EXPAT GREECE ASE UCITS ETF Индекс ASE на Athens Stock Exchange
EXPAT ROMANIA BET-BK UCITS ETF Индекс BET-BK на Bucharest Stock Exchange
EXPAT CZECH PX UCITS ETF Индекс PX на Prague Stock Exchange
EXPAT POLAND WIG20 UCITS ETF Индекс WIG20 на Warsaw Stock Exchange

Следват технически стъпки по регистриране на фондовете в регистър Булстат, в Централен Депозитар АД за получаване на ISIN и на БФБ – София за борсов код. След финализирането на тези стъпки Експат Асет Мениджмънт ще публикува пълната информация за четирите фонда, включително проспекти, правила и ключова информация за инвеститорите. В момента, в който са изпълнени всички регистрационни изисквания, ще започне и активната търговия с дяловете, като управляващото дружество ще уведоми допълнително инвеститорската общност за готовността да се предлагата дялове за първична и вторична търговия.

В момента в процес на регистрация от КФН са още 6 борсово търгувани фонда на Експат:

Име на индексния фонд на Експат Индекс, който ще следва
EXPAT HUNGARY BUX UCITS ETF Индекс BUX на Budapest Stock Exchange
EXPAT SLOVAKIA SAX UCITS ETF Индекс SAX на Bratislava Stock Exchange
EXPAT SLOVENIA SBI TOP UCITS ETF Индекс SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange
EXPAT CROATIA CROBEX UCITS ETF Индекс CROBEX на Zagreb Stock Exchange
EXPAT SERBIA BELEX15 UCITS ETF Индекс BELEX15 на Belgrade Stock Exchange
EXPAT MACEDONIA MBI10 UCITS ETF Индекс MBI10 на Macedonian Stock Exchange


Така, заедно с индексния фонд върху SOFIX – Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF, който стартира през 2016 г., борсово търгуваните фондове на Експат ще станат общо 11 и ще покриват пазари, които до момента почти нямат аналогични продукти, лицензирани по UCITS директивата. Създаването на такива фондове и регистрирането им за търговия в София би дало сериозен тласък на капиталовия пазар у нас.