Стани клиент

2009 – успешна година за фондовете на Експат

13.01.2010

+18.66% доходност за Експат Ню Юръп Стокс през 2009 г.

С доходност от +18.66% за 2009 г. Експат Ню Юръп Стокс се класира на 4-то място сред повече от 100 взаимни фонда в България. В същото време фондът има сравнително нисък риск и волатилност на котировките.

Нашата стратегия за 2010 г. е да търсим подценени акции, както и специални повратни ситуации, да инвестираме по-малко средства в акции, особено на банки, като очакваме обръщането на пазара, да се стремим към диверсификация на портфейла и да търсим краткосрочни отклонения в цената, особено при по-неликвидните акции.


Експат Ню юръп Пропъртис на първо място сред взаимните фондове, инвестиращи в инструменти, свързани с недвижими имоти в България

 Въпреки тежкия декември за българския пазар на акции, Експат Ню Юръп Пропъртис се качи с +1.0%, а за 2009 г. реализира положителна доходност от +1.64%, като възстанови повечето загуби от 2008 г. и сега се котира на около 99% от първоначалната стойност. На фона на останалите фондове, инвестиращи в инструменти, свързани с недвижими имоти, Експат Ню Юръп Пропъртис се представя много добре и се класира на 1-во място в своята подгрупа.

Силен старт за Експат Бондс


+2.34% доходност бележи Експат Бондс само за 6 седмици от началото на публичното предлагане. Очакванията за доходността на нискорисковия взаимен фонд на Експат за 2010 г. е +10-12%. Целта е да се осигури възвръщаемост по-висока от банковите лихви, но с едно голямо предимство – инвестициите са напълно ликвидни.