image employee 16

Симеон Тодоров

Трейдър на ценни книжа

Симеон Тодоров стажува в Експат Асет Мениджмънт през лятото на 2015 г. Оттогава до присъединяването си към екипа на Експат на постоянна позиция е стажувал в отдел Макроикономически анализи и прогнози на Министерсто на финансите на Република България, Българска Фондова Борса – София и Cornerstone Global Partners, Хонконг. Има бакалавърска степен по икономика и финанси в University of Surrey, Великобритания през юли 2017 г. Като чaст от своето обучение Симеон преминава през обменна програма в University of Hong Kong. Симеон е кандидат за квалификацията CFA, като през 2018 г. е преминал Ниво 1. Владее англйийски и немски език.