image employee 22

Радка Филипова

Счетоводител

Преди да се присъедини към екипа на Експат, Радка е натрупала дългогодишен опит като счетоводител в редица дружества с различни сфери на дейност, сред които одитно дружество РСМ БГ, компания за търговия на ел. продукти за индустриален контрол и комуникация В и В – Изоматик, Александра Групхолдинг, неправителствена организация Фондация „Всяко дете“, консултантска фирма K&Y Consultants, Saranda Distribution. Има магистърска степен по Маркетинг от УНСС. Владее английски език.