image employee 8

Никола Веселинов

Оперативен директор и член на Борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Никола Веселинов има магистърска степен по „Финанси и кредити“ от Московския държавен университет по геодезия и картография, Русия. През 2009 г. е бил стажант в Алианц Банк България, където се е занимавал с корпоративно кредитиране. През януари 2011 г. се присъедини към екипа на Експат Капитал като финансов анализатор. През юли 2014 г. той става старши финансов анализатор и от тогава отговаря за портфейлите на трите договорни фонда на Експат Асет Мениджмънт – Експат Имърджинг Маркетс Стокс, Експат Глоубъл Екуитис и Експат Бондс, както и за индивидуални инвестиционни портфейли. През януари 2016 беше повишен до поста Оперативен директор и сега е отговорен за управлението на оперативните рискове, стратегическите връзки с клиенти и партньори и бизнес инфраструктурата на фирмата. Владее руски и английски език.