image employee 7

Мария Бойчинова, CFA

Главен финансов анализатор и член на Борда на директорите на Експат Асет Мениджмънт

Преди да се присъедини към екипа на Експат Мария работи като финансов анализатор в норвежката финансова компания Edge Capital (2009-2012 г.), където анализира публични компании за недвижими имоти в Германия, Швейцария и Австрия и издава инвестиционни препоръки за взаимни фондове и дискреционни сметки. Професионалната й кариера в сферата на финансите започва със стаж в Merrill Lynch Wealth Management в Ню Йорк (2007 г.). В JP Morgan в Ню Йорк работи като стажант в отдел „Анализи на акции“ и „Анализи на инструменти с фиксирана доходност“ (2007-2008 г.). Мария Бойчинова има бакалавърска степен по икономика и математика от Vassar College, Ню Йорк, а през 2008 г. участва в обменна програма в London School of Economics, Великобритания. Тя е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2016 г. Владее английски и немски език.