image employee 15

Диляна Тодорова

Трейдър на ценни книжа

Преди да се присъедини към екипа на Експат, Диляна е стажувала в Народното събрание на Република България и е работила в софтуерна компания, където усвоява операционната система Linux Ubuntu. През 2016 г. стажува и в Експат Асет Мениджмънт, като подпомага екипа, отговарящ за сделките с ценни книжа. Докато учи бакалавър по мениджмънт и финанси в University of Westminster в Лондон, преминава обучителен курс по работа с Bloomberg терминал. Член е на няколко студентски общества с финансово аналитична насоченост и на Милениум Клуб България. През 2016 г. е приета да учи магистратура по банкиране и финанси в King’s College London. Владее английски, с правото да го преподава, френски, има и начални познания по испански език. Доброволец е към БЧК от 2007 г.