image employee 28

Богомил Маринов

Мениджър операции и управление на риска

Богомил Маринов има бакалавърска степен по икономика и политически науки от Американския университет в България (2019 г.). Присъединява се към екипа на Експат в началото на 2020 г. Преди това той е работил като Business Data Analyst в Indeavr. Стажувал е в Експат Капитал през 2018 г., както и в отдел „Корпоративно банкиране“ на Уникредит Булбанк през 2017 г. Владее английски и испански език. Богомил е преминал успешно Ниво I на Financial Risk Manager програмата на GARP.