image employee 28

Богомил Маринов

Мениджър операции и управление на риска

Богомил Маринов има бакалавърска степен по икономика и политически науки от Американския университет в България. Преди да се присъедини към екипа на Експат той е работил като анализатор на бизнес процесите в Indeavr. Стажувал е в Експат Капитал, както и в Уникредит Булбанк.