image employee 42

Ася Владимирова-Нечева

Бек офис експерт

Преди да се присъедини към Бек офис екипа в Експат, Ася Владимирова-Нечева е заемала експертна длъжност в Дирекция "Банкиране на дребно" към Тексим Банк. Професионалната й кариера е преминала и като кредитен анализатор на риска към Ти Би Ай Банк. Работила е и към ДЗИ Общо застраховане като администратор застраховане. Ася има магистърски степени по Международни икономически отношения от Стопанска академия „Д. А. Ценов“ – Свищов и по Стопанско управление от Икономически университет – Варна.