Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е българският борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Търгува се на Българска Фондова Борса – София с борсов код BGX. Фондът дава лесен, удобен и по-евтин начин за експозиция към българския капиталов пазар при по-нисък риск и повече ликвидност.

 

Договорен фонд Експат Бондс

Договорен фонд с консервативно портфолио от облигации с предимно инвестиционен клас (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят. Този фонд дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност.

Договорен фонд Експат Глоубъл Екуитис

Високорисков договорен фонд с фокус върху акции на развитите пазари. Дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – предимно от САЩ и Западна Европа.

Договорен фонд Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Високорисков договорен фонд с фокус върху ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които искат диверсифицирана експозиция към тези региони и търсят по-атрактивна доходност.

Експат Бета АДСИЦ

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София. Портфейлът на фонда се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни имоти на ключови места в България.

Фондове от цял свят през Clearstream

Експат Асет Мениджмънт е единственото управляващо дружество в България, което работи с платформата Vestima на Clearstream. Това е най-голямата платформа за търговия с фондови дялове в света и чрез нея клиентите на Експат имат достъп за инвестиране в повече от 125 000 договорни фондове, ETF-и (борсово търгувани фондове) и хедж фондове от 37 юрисдикции.