Договорен фонд Експат Бондс

Договорен фонд с консервативно портфолио от облигации с предимно инвестиционен клас (държавни, корпоративни и банкови) на емитенти от цял свят. Този фонд дава баланс между стабилност на спестяванията и потенциал за добра доходност.

Договорен фонд Експат Глоубъл Екуитис

Високорисков договорен фонд с фокус върху акции на развитите пазари. Дава на инвеститорите експозиция към широка палитра от акции на първокласни емитенти – предимно от САЩ и Западна Европа.

Договорен фонд Експат Имърджинг Маркетс Стокс

Високорисков договорен фонд с фокус върху ликвидни акции на големи компании и индексни фондове от развиващите се пазари (Азия, Латинска Америка, Източна Европа). Подходящ е за инвеститори, които искат диверсифицирана експозиция към тези региони и търсят по-атрактивна доходност.

Expat Poland WIG20 UCITS ETF

Expat Poland WIG20 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса WIG20 на Warsaw Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София с борсов код PLX. WIG20 е основният индекс на акции на полската борса Warsaw Stock Exchange и е съставен от 20 компании.

Expat Czech PX UCITS ETF

Expat Czech PX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса PX на Prague Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София с борсов код CZX. PX е основният индекс на акции на чешката борса Prague Stock Exchange и е съставен от 13 компании. 

Expat Slovakia SAX UCITS ETF

Expat Slovakia SAX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SAX на Bratislava Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. SAX e основният индекс на акции на словашката борса Bratislava Stock Exchange и е съставен от 7 компании.

Expat Hungary BUX UCITS ETF

Expat Hungary BUX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BUX на Budapest Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. BUX е основният индекс на акции на унгарската борса Budapest Stock Exchange и е съставен от 16 компании.

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF

Expat Slovenia SBI TOP UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса SBI TOP на Ljubljana Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. SBI TOP е основният индекс на акции на словенската борса Ljubljana Stock Exchange и е съставен от 11 компании.

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF

Expat Croatia CROBEX UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса CROBEX на Zagreb Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. CROBEX е основният индекс на акции на хърватската борса Zagreb Stock Exchange и е съставен от 19 компании.

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF

Expat Serbia BELEX15 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BELEX15 на Belgrade Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. BELEX15 е основният индекс на акции на сръбската борса Belgrade Stock Exchange и е съставен от 11 компании.

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF

Expat Macedonia MBI10 UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса MBI10 на Macedonian Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. MBI10 е основният индекс на акции на македонската борса Macedonian Stock Exchange и е съставен от 10 компании.

Expat Romania BET-BK UCITS ETF

Expat Romania BET-BK UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса BET-BK на Bucharest Stock Exchange, като се придържа към метода на пълно физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София с борсов код ROX. BET-BK е основният индекс на акции на румънската борса Bucharest Stock Exchange и е съставен от 25 компании. 

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF

Expat Bulgaria SOFIX UCITS ETF е борсово търгуван фонд, който следва представянето на основния борсов индекс SOFIX. Търгува се на Българска Фондова Борса – София и на Frankfurt Stock Exchange (XETRA) с борсов код BGX. Фондът дава лесен, удобен и по-евтин начин за експозиция към българския капиталов пазар при по-нисък риск и повече ликвидност.

 

Expat Greece ASE UCITS ETF

Expat Greece ASE UCITS ETF е пасивен борсово търгуван фонд, който следва представянето на индекса ASE (ATHEX Composite) на Athens Stock Exchange, като се придържа към метода на извадково физическо репликиране. Регистриран е за търговия на Българска фондова борса – София с борсов код GRX. ASE е основният индекс на акции на гръцката борса Athens Stock Exchange и е съставен от 60 компании.

 

Експат Бета АДСИЦ

Акционерно дружество със специална инвестиционна цел (АДСИЦ), регистрирано за търговия на Българска Фондова Борса – София. Портфейлът на фонда се състои от търговски, офисни, жилищни и ваканционни имоти на ключови места в България.