За нас » Нашият екип

Нашият екип

 


 

Андрей Брешков, изпълнителен директор на Експат Бета АДСИЦ
Едновременно с работата си в Експат Бета АДСИЦ, Андрей Брешков е управляващ партньор в "Евроброкер" ООД – водещ застрахователен брокер. Андрей е също член на съвета на директорите на публичното дружество Софарма АД и на застрахователната компания Енергия. Бил е председател на съвета на директорите на България Еър. Той има богат опит както във финансовия сектор, така и в държавното управление. Работил е като директор на дирекция "Фирмено управление и контрол" в Министерството на транспорта и съобщенията (2003-2006 г.) и като директор на дирекция "Секторни и регионални анализи" в Министерството на икономиката (2001-2003 г.). От 2000 до 2001 г. е мениджър на A&H Profit Center в AIG България. Андрей Брешков има две магистърски степени – по икономика и управление на отбраната от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в България. Преминал е и редица обучения в областта на икономиката, индустриалната политика и др. в Южна Корея, Япония, Словакия. Владее английски, испански и руски език.

Марина Тодорова, мениджър правни въпроси
Марина Тодорова е вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2005 до 2009 г. Марина Тодорова работи като адвокат в адвокатско дружество "Груйкин, Танчовски, Величков" в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2004 г. завършва обучение по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург. През същата година завършва и държавен юридически стаж като стажант-юрист в Министерството на правосъдието на Република България. Владее английски и руски език.

Гергана Андонова, главен счетоводител
Гергана Андонова има близо 20-годишен опит в областта на счетоводството. Работила е като главен счетоводител в „Бест Фуудс" ООД, в асоциация „Делауер Интернешънъл", в „Кремиковци трейд" ЕООД, в „Еолика Суворово" АД. Била е и външен счетоводител и член на Управителния съвет на „Кула Ринг" АД и „Завод за инструментална екипировка" АД. Гергана Андонова притежава магистърска степен по вътрешна търговия от УНСС, има докторантура от Института по международни икономически отношения към БАН . Владее руски и английски език.

 

Лъчезар Димов, главен портфолио мениджър
Преди да се присъедини към екипа на Expat Capital, Лъчезар работи като портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт, където е бил отговорен за управлението на пенсионния фонд Доверие, който  със своите активи на стойност от над 1 млрд. евро, е най-големият такъв фонд в България. Неговият професионален опит в областта на финансите започва със стаж в Българската банка за развитие. След това той е асистент портфолио мениджър в AXA Investment Managers, Париж. Бил е портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт (2010-2012 г.), началник на отдел Капиталови пазари в Общинска банка (2012-2013 г.), изпълнителен директор и член на Управителния съвет (2012 г.) и главен оперативен директор (2012-1013 г.) на Общинска банка Асет Мениджмънт. Лъчезар има магистърска степен по Управление на активи от Университета Дофин, Париж, магистърска степен по финанси и управление на риска от Университета Louis Pasteur, Страсбург, както и бакалавърска степен по количествени методи, икономика и мениджмънт от Университета Louis Pasteur. Лъчезар е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2013 г. Владее френски, английски и руски език.


Мария Бойчинова, главен финансов анализатор
Преди да се присъедини към екипа на Експат Капитал Мария работи като финансов анализатор в норвежката финансова компания Edge Capital (2009-2012), където анализира публични компании за недвижими имоти в Германия, Швейцария и Австрия и издава инвестиционни препоръки за взаимни фондове и дискреционни сметки. Професионалната й кариера в сферата на финансите започва със стаж в Merrill Lynch Wealth Management в Ню Йорк (2007). В JP Morgan в Ню Йорк работи като стажант в отдел "Анализи на акции" и "Анализи на инструменти с фиксирана доходност" (2007-2008). Мария Бойчинова има бакалавърска степен по икономика и математика от Vassar College, Ню Йорк, а през 2008 г. участва в обменна програма в London School of Economics, Великобритания. Мария е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2016 г. Тя владее английски и немски език.

 

Никола Веселинов, оперативен директор
Никола Веселинов има магистърска степен по „Финанси и кредити" от Московския държавен университет по геодезия и картография, Русия. През 2009 г. е бил стажант в Алианц Банк България, където се е занимавал с корпоративно кредитиране. През януари 2011 г. Никола се присъедини към екипа на Експат Капитал като финансов анализатор. През юли 2014 г. той става старши финансов анализатор и от тогава отговаря за портфейлите на трите договорни фонда на Експат Асет Мениджмънт – Експат Имърджинг Маркетс Стокс, Експат Глоубъл Екуитис и Експат Бондс, както и за индивидуални инвестиционни портфейли. През януари 2016 беше повишен до поста Оперативен директор и сега е отговорен за управлението на оперативните рискове, стратегическите връзки с клиенти и партньори и бизнес инфраструктурата на фирмата. Владее руски и английски език.

 

Наталия Тодорова, мениджър маркетинг и връзки с инвеститорите
Досегашният опит на Наталия Тодорова включва работа като главен експерт по ПР и протокол в Министерството на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.) и като ПР експерт в Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (2004-2005 г.). Наталия Тодорова е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е автор, продуцент и режисьор на телевизионното есе "Без монитор" – кратък документален филм за това как хората със зрителни увреждания ползват информационните технологии и интернет. Владее английски език.

 

Константина Пергелова, Ръководител бек офис

Константина Пергелова е работила като Мениджър институционални клиенти в Societe Generale Експресбанк. Преди това е била ръководител на отдел Бек офис и операции по инвестиране на активи в ПОК „ДСК Родина" АД. Работила е като бек офис експерт и в УД „Стандарт Асет Мениджмънт".
Константина Пергелова е завършила Финанси в Стопанска академия „Димитър Ценов", Свищов, и Международни отношения в УНСС, София. Владее немски, английски и руски език.

 

Евгения Симеонова, мениджър вътрешен контрол и нормативно съответствие
Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има съществен опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании като ExxonMobil, Амтест ЕООД и др. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и квалификация по финансови и инвестиционни анализи от Центъра по финанси и счетоводство към УНСС. Владее английски и руски език.


Жасмина Иванова, финансов анализатор и риск мениджър
Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея. Притежава и бакалавърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София. Била е стажант в Societe Generale и счетоводна къща Тошев в България, както и в Секретариата на EAAFP в Корея, където отговаря за организирането на Азиатски регионален семинар за управлението на влажните зони и зоните по миграционния маршрут в Източна Азия и Австралия". Владее английски и немски език.

Теодора Димитрова, back office експерт
Теодора Димитрова е бакалавър по икономика, а в момента завършва магистратура по Финансов мениджмънт в Нов български университет. Била е стажант в Обединена българска банка АД, където се е занимавала с кредитиране на големи корпоративни клиенти. През 2014 г. Теодора прави стаж в голяма българска счетоводна фирма, след което се присъединява към екипа на Експат Капитал. Владее английски език.

 

Dilyana

Цветелина Димитрова, executive assistant
Цвeтелина Димитрова притежава бакалавърска степен по Международни отношения от УНСС, София. Преди да се присъедини към екипа на Експат Капитал, Цветелина е била стажант в Министерство на външните работи, Дирекция „Консулски отношения". Отговорностите й там са включвали осъществяване на дипломатическа и юридическа защита на правата на българските граждани и дипломати в чужбина. През 2014 г. тя е била асистент- преподавател по Международни отношения с насоченост към балканския регион. Част от задълженията й са били свързани с провеждане на лекции и организиране на конференции и дебати от политически характер. Говори английски и испански.

 


СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Expat Capital има политика за подкрепа и подготовка на млади кадри. Всяка година компанията приема ограничен брой стажанти от различни университети в страната и чужбина. За период от 1 до няколко месеца те трупат знания и реален опит в областта на финансите, правото и др. В края на стажантската програма всеки от тях получава сертификат за успешното и завършване.

Нашите стажанти до момента


ИМЕ
ПЕРИОД НА СТАЖА
УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ
1
Руслан Райчев
Юни – юли 2010 г.
Bentley University, САЩ
Корпоративни финанси и счетоводство
2
Магдалена Цекова
Юли – август 2010 г.
London School of Economics, Великобритания
Мениджмънт и икономика
3
Иво Димитров
Юли – август 2010 г.
Georgetown University, САЩ
Международна икономика
4 Кирил Димитров Август – септември 2010 г. Duke University, САЩ Икономика
5
Емил Славов
Декември 2010 г. – Януари 2011 г.
СУ „Св. Климент Охридски",България
Право
6
Никола Веселинов
Януари 2011 г., след което продължи работа в Експат Капитал като финансов анализатор
Московски държавен университет по геодезия и картография, Русия
Финанси и кредити
7
Иван Катинчаров
Юни 2011 г.
Единбургски университет, Великобритания
Бизнес науки и икономика
8 Светослав Котев
Юли – август 2011 г.
London Metropolitan University, Великобритания Финанси
9 Константин Безуханов
Август 2011 г.
University of Bath, Великобритания
Счетоводство и финанси
10  Николай Недев  Август 2011 – януари 2012 г.  Hague University of Professional Education Международен бизнес и мениджмънт 
11 Фади Ахмад  Септември 2011 г. University of Essex, Великобритания Икономика и финанси
12 Десислав Захариев Септември 2011 г.  Ludwig Maximilian University, Мюнхен Бизнес администрация
13 Василен Вълчанов  Септември 2011 г. University of Westminster, Великобритания Бизнес мениджмънт
14 Евлоги Бирбочуков  Октомври – ноември 2011 г. Durham University, Великобритания  Финанси и инвестиции
15 Константин Киров Октомври – ноември 2011 г. Университет за национално и световно стопанство, София Икономика
16 Евелина Баронова Януари – март 2012 г. London School of Economics and Political Science, Великобритания Счетоводство и финанси
17 Неделчо Тодоров  Март 2012 г.  Университет за национално и световно стопанство, София Международни икономически отношения
18 Димитър Богоев Юни – август 2012 г. Edinburgh Napier University, Великобритания Икономика и мениджмънт
19 Борис Спиров Юни – август 2012 г. Aston University, Великобритания Международен бизнес
20 Борис Георгиев  Юли – август 2012 г. Arhus School of Business and Social Sciences, Дания Икономика и бизнес администрация
21 Николай Боев  Август – октомври 2012 Business School of Loughborough University, Великобритания Международен бизнес
22 Димитър Пенков Септември – октомври 2012 University of Lancaster, Великобритания Бизнес
23 Кристиан Василев Септември – октомври 2012 University of Manchester, Великобритания Мениджмънт
24 Тодор Тодоров  Октомври 2012 – до момента Loughborough University, Великобритания  Международен бизнес
25 Константин Димитров  Октомври – декември 2012  University of Exeter, Великобритания Икономика и финанси
26 Антон Войнов  Декември 2012 – май 2013 г. Adelphi University, САЩ Бизнес администрация
27 Стелиян Ненков Юни 2013 г. – Юли 2013 г. University of Sussex, Великобритания Математика и икономика
28 Георги Шопов  Юни – юли 2013 г. University of Manchester, Великобритания Международен бизнес, финанси и икономика
29 Петер Дюлгеров Юни – септември 2013 г. University of Sheffield, Великобритания Икономика
30 Радина Арнаудова  Юни – август 2013 г. Brandeis University, САЩ Международна икономика и финанси
31 Георги Станоев  Юли – септември 2013 г. Royal Holloway, University of London, Великобритания Мениджмънт
32 Христо Попов  Август 2013 г. Американски университет в България Икономика 
33
Стоян Доганджийски
Септември – ноември 2013 г. University of Warwick, Великобритания
Математика и бизнес науки
34
Георги Ангелов
Септември – ноември 2013 г. City University London, Великобритания Управление на инвестиционен и финансов риск
35
Моника Попова Ноември – декември 2013 г.
Vrije University, Холандия
Бизнес администрация
36
Симона Малинова
Декември 2013 г.
University of Nottingham, Великобритания
Финанси, счетоводство и мениджмънт
37
Йордан Тачов
Дек. 2013 г. – февр. 2014 г.
University of Portsmouth, Великобритания
Международни финанси и търговия
38
Ради Вутев
Февруари – април 2014 г.
VIA University College, Дания
 
39
Жасмина Иванова
Април – юли 2014 г. Yonsei University, Корея
Бизнес администрация
 40 Мила Божкова
Април – юни 2014 г. University Paris Est Cr?teil, Франция
Международна икономика
41
Ekaterina Joumanova (Dutch citizen)
Април – юни 2014 г. University of Groningen,Холандия
Международни отношения
42
Веселин Марешки
Юни – септември 2014 г.
European Business School, Лондон
Международен бизнес
42
Владимир Новачев
Септември 2014
Aberystwyth University, Великобритания
Икономика и международни политики
44
Валентин Янев
Ноември – декември 2014 г.
Darthmouth College, САЩ
Икономика
45
Теодора Димитрова
Октомври – декември 2014 г. Нов български университет, София
Финансов мениджмънт
46
Едуард Мурадиан
Декември 2014 г. – май 2015 г.
EDHEC Business School, Франция
Финансова икономика
47
Анна Цветкова
Декември 2014 г. – май 2015 г. УНСС, София
Финанси
48
Димитър Стоянов
Юни 2015 г. Universit? Commerciale Luigi Bocconi, Италия
Международна икономика и финанси
49
Вивианн Иванова
Юни 2015 г. Regent's University, Лондон
Глобален мениджмънт
50
София Михайлова
Юли 2015 г.
Universit? Commerciale Luigi Bocconi, Италия
Международна икономика, мениджмънт и финанси
51
Wanying Zhang
Юли 2015 г. Haute Ecole de Commerce (HEC), Париж  Финанси
52 Божена Божилова Юли 2015 г.  Universit? Commerciale Luigi Bocconi, Италия Международна икономика и мениджмънт
53  Павел Калоферов Юли 2015 г.  – август 2015 г. University of Glasgow, Шотландия Икономика, Математически финанси
54 Людмил Върлаков Август 2015 г.  Университет Манхайм, Германия Икономика
55 Симеон Тодоров Август 2015 г.  Университет Съри, Великобритания Икономика и Финанси
56  Атанас Цеков Август 2015 г. Кингс Колидж, Великобритания Икономика и Мениджмънт
57 Теодора Георгиева Септември 2015 г.  УНСС, София Предприемачество
58 Диляна Тодорова Септември 2015 г. – Октомври 2015 г. Университетът на Уестминстър, Великобритания Бизнес Мениджмънт, Финанси и Финансови Услуги
59 Стефан Куртев Октомври 2015 г. – досега  Кингс Колидж, Великобритания  Международна Икономика и Политика 
60 Николай Ковачев Октомври 2015 г. – Ноември 2015 г. Университет Англия Рускин, Великобритания  Бизнес Икономика
61 Калина Димитрова Октомври 2015 г.  УНСС, София Предприемачество
62 Георги Деничин Декември 2015 г. – Януари 2016 г.  SOAS, Великобритания  Международен Мениджмънт с японски
63
Стефан Куртев
Януари – май 2016 г.
Hult International Business School, Дубай
Международен бизнес
64
Петър Христов
Май – юни 2016 г.
University of Salford, Великобритания Бизнес
65
Ерика Радева
Юни – август 2016 г. Maastricht University
Икономика
66
Katharina Wodenitscharow
Юни – август 2016 г. University of East Anglia
Икономика и политика
67
Виктор Стойчев
Юли 2016 г.
University of Reading, Великобритания
Финанси и инвестиционно банкиране
68
Ignacio Perez De Bartolome
Юли – август 2016 г.
University of Bristol
Космически инженеринг
69
Jack Burgess
Септември 2016 г.
University of Warwick Математика, статистика и икономика
70
Виктория Вутова
Септември 2016 г. University of Vienna Корпоративни финанси
71
Димитър Атанасов
Септември – октомври 2016 г.
University of Warwick
Международен мениджмънт
72
Преслава Пенчева
 Октомври – декември 2016 г. University of Warwick, Великобритания
Бизнес мениджмънт
73
Иван Коцев
Декември 2016 г.
London School of Economics and Political Science Финанси и икономика
74
Лилия Чобанова
Декември 2016 – Януари 2017 г.
American University in Bulgaria, Благоевград
Бизнес администрация и икономика