За нас » Нашият екип

Нашият екип


Андрей Брешков, изпълнителен директор на Експат Бета АДСИЦ
Едновременно с работата си в Експат Бета АДСИЦ, Андрей Брешков е управляващ партньор в "Евроброкер" ООД – водещ застрахователен брокер. Андрей е също член на съвета на директорите на публичното дружество Софарма АД. Бил е председател на съвета на директорите на България Еър. Той има богат опит както във финансовия сектор, така и в държавното управление. Работил е като директор на дирекция "Фирмено управление и контрол" в Министерството на транспорта и съобщенията (2003-2006 г.) и като директор на дирекция "Секторни и регионални анализи" в Министерството на икономиката (2001-2003 г.). От 2000 до 2001 г. е мениджър на A&H Profit Center в AIG България. Андрей Брешков има две магистърски степени – по икономика и управление на отбраната от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в България. Преминал е и редица обучения в областта на икономиката, индустриалната политика и др. в Южна Корея, Япония, Словакия. Владее английски, испански и руски език.

Константин Сираков, портфолио мениджър
Константин Сираков се присъедини към екипа на Експат Капитал през юни 2011 г. Той управлява портфейлите на трите договорни фонда на Експат Асет Мениджмънт – Експат Ню Юръп Стокс, Експат Глоубъл Екуитис и Експат Бондс, както и индивидуалните инвестиционни портфейли. Преди да се присъедини към екипа на Експат той е натрупал богат опит с работа при инвестиционни посредници – инвестиционен консултант в Global Markets (2008-2011 г.), финансов анализатор в SEE Securities (2006-2008 г.), дилър на валута и акции в Delta Stock (2006 г.). Константин има магистърска степен по мениджмънт и бакалавърска степен по икономика от УНСС. През 2008 г. получава сертификат за инвестиционен консултант от Комисията за финансов надзор. Владее английски и немски език.

Марина Тодорова, мениджър правни въпроси
Марина Тодорова е вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2005 до 2009 г. Марина Тодорова работи като адвокат в адвокатско дружество "Груйкин, Танчовски, Величков" в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2004 г. завършва обучение по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург. През същата година завършва и държавен юридически стаж като стажант-юрист в Министерството на правосъдието на Република България. Владее английски и руски език.

Гергана Андонова, главен счетоводител
Гергана Андонова има близо 20-годишен опит в областта на счетоводството. Работила е като главен счетоводител в „Бест Фуудс" ООД, в асоциация „Делауер Интернешънъл", в „Кремиковци трейд" ЕООД, в „Еолика Суворово" АД. Била е и външен счетоводител и член на Управителния съвет на „Кула Ринг" АД и „Завод за инструментална екипировка" АД. Гергана Андонова притежава магистърска степен по вътрешна търговия от УНСС, има докторантура от Института по международни икономически отношения към БАН . Владее руски и английски език.


Мария Бойчинова, главен финансов анализатор
Преди да се присъедини към екипа на Експат Капитал Мария работи като финансов анализатор в норвежката финансова компания Edge Capital (2009-2012), където анализира публични компании за недвижими имоти в Германия, Швейцария и Австрия и издава инвестиционни препоръки за взаимни фондове и дискреционни сметки. Професионалната й кариера в сферата на финансите започва със стаж в Merrill Lynch Wealth Management в Ню Йорк (2007). В JP Morgan в Ню Йорк работи като стажант в отдел "Анализи на акции" и "Анализи на инструменти с фиксирана доходност" (2007-2008). Мария Бойчинова има бакалавърска степен по икономика и математика от Vassar College, Ню Йорк, а през 2008 г. участва в обменна програма в London School of Economics, Великобритания. През декември 2011 г. успешно преминава първо ниво от изпитите за CFA (сертифициран финансов аналитик). Мария владее английски и немски език.

 

Наталия Димитрова, мениджър маркетинг и връзки с инвеститорите
Досегашният опит на Наталия Димитрова включва работа като главен експерт по ПР и протокол в Министерството на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.) и като ПР експерт в Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (2004-2005 г.). Наталия Димитрова е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е автор, продуцент и режисьор на телевизионното есе "Без монитор" – кратък документален филм за това как хората със зрителни увреждания ползват информационните технологии и интернет. Владее английски език.

Юлиана Дюлгерова, асоцииран директор
Юлиана Дюлгерова се присъедини към екипа на Експат през декември 2013 г. Тя има 12-годишен опит като търговски банкер, работейки в мултинационални банки като Citibank и Bank Austria. Като старши мениджър Връзки с клиенти в Citibank Юлиана специализира във финансирането на фирми от различни сектори на икономиката като фармацевтичен, телекомуникационен, сектор бързооборотни стоки, сектор тютюни и др. Преди това Юлиана е работила и като одитор в Arthur Andersen.
Работейки в Ситибанк, Юлиана е участвала в сделки като приватизацията на БТК през 2004 г., придобиването на Мобилтел от Телеком Аустриа през 2005г. и приватизацията на Булгартабак през 2011 г. Тя има магистърска степен по статистика и бакалавърска степен по икономика от Софийския университет "Св. Климент Охридски".

Юлия Савова, асоцииран директор
Юлия Савова се присъедини към екипа на Експат Капитал през март 2014 г. като асоцииран директор, отговарящ за привличането на нови клиенти. Юлия има богат опит в областта на консултантските услуги. Работила е като консултант по алтернативни инвестиции в руската банка Откритие, била е финансов консултант в Deloitte и Touche CIS, както и анализатор в финансови компании като Deutsche Bank и Енергокапитал Инвестмънтс.
Заедно с други български партньори Юлия откри комерсиална художествена галерия в София, специализирана в съвремено чуждестранно и българско изкуство.
Юлия има две магистърски степени – по световна икономика от Санкт-Петербургския державен университет и по история на изкуството от Московската академия за приложни изкуства. Владее английски, български и руски език.

Никола Веселинов, финансов анализатор
Никола Веселинов има магистърска степен по „Финанси и кредити" от Московския държавен университет по геодезия и картография, Русия. През 2009 г. е бил стажант в Алианц Банк България, където се е занимавал с корпоративно кредитиране. От януари 2011 г. Никола се присъедини към екипа на „Експат Капитал". Владее руски и английски език.Евгения Симеонова, мениджър връзки с регулаторни органи
Евгения Симеонова има съществен опит като бизнес координатор в големи компании като ExxonMobil, "Амтест" ЕООД и др. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и квалификация по финансови и инвестиционни анализи. Владее английски и руски език.
Елица Домозинова, административен асистент
Елица Домозинова завършва програма „Език и литература" в Нов български университет. През 2012 г. преминава стаж в Българска академия на науките, след който получава покана за работа там. От този период до момента работи и като репортер в отдел Култура и живот на вестник 24 часа. От юни 2013 г. Елица е част от екипа на Експат Капитал. Владее английски и италиански език.Емил Славов, правен сътрудник
Емил Славов учи Право в Софийския университет "Св. Климент Охридски". Преминал е стаж в Българската търговско-промишлена палата и е работил в учебно-тренировъчна компания към Националната финансово-стопанска гимназия. Емил също така е участвал в обучителната програма на фондация "Атанас Буров" и Комисията за финансов надзор относно небанковия финансов сектор в България. Владее английски и немски език.


СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Expat Capital има политика за подкрепа и подготовка на млади кадри. Всяка година компанията приема стажанти от различни университети в страната и чужбина. За период от 1 до няколко месеца те трупат знания и реален опит в областта на финансите, правото и др. В края на стажантската програма всеки от тях получава сертификат за успешното обучение.

Нашите стажанти до момента


ИМЕ
ПЕРИОД НА СТАЖА
УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ
1
Руслан Райчев
Юни – юли 2010 г.
Bentley University, САЩ
Корпоративни финанси и счетоводство
2
Магдалена Цекова
Юли – август 2010 г.
London School of Economics, Великобритания
Мениджмънт и икономика
3
Иво Димитров
Юли – август 2010 г.
Georgetown University, САЩ
Международна икономика
4 Кирил Димитров Август – септември 2010 г. Duke University, САЩ Икономика
5
Емил Славов
Декември 2010 г. – досега
СУ „Св. Климент Охридски",България
Право
6
Никола Веселинов
Януари 2011 г., след което продължи работа в Експат Капитал като финансов анализатор
Московски държавен университет по геодезия и картография, Русия
Финанси и кредити
7
Иван Катинчаров
Юни 2011 г.
Единбургски университет, Великобритания
Бизнес науки и икономика
8 Светослав Котев
Юли – август 2011 г.
London Metropolitan University, Великобритания Финанси
9 Константин Безуханов
Август 2011 г.
University of Bath, Великобритания
Счетоводство и финанси
10  Николай Недев  Август 2011 – януари 2012 г.  Hague University of Professional Education Международен бизнес и мениджмънт 
11 Фади Ахмад  Септември 2011 г. University of Essex, Великобритания Икономика и финанси
12 Десислав Захариев Септември 2011 г.  Ludwig Maximilian University, Мюнхен Бизнес администрация
13 Василен Вълчанов  Септември 2011 г. University of Westminster, Великобритания Бизнес мениджмънт
14 Евлоги Бирбочуков  Октомври – ноември 2011 г. Durham University, Великобритания  Финанси и инвестиции
15 Константин Киров Октомври – ноември 2011 г. Университет за национално и световно стопанство, София Икономика
16 Евелина Баронова Януари – март 2012 г. London School of Economics and Political Science, Великобритания Счетоводство и финанси
17 Неделчо Тодоров  Март 2012 г.  Университет за национално и световно стопанство, София Международни икономически отношения
18 Димитър Богоев Юни – август 2012 г. Edinburgh Napier University, Великобритания Икономика и мениджмънт
19 Борис Спиров Юни – август 2012 г. Aston University, Великобритания Международен бизнес
20 Борис Георгиев  Юли – август 2012 г. Arhus School of Business and Social Sciences, Дания Икономика и бизнес администрация
21 Николай Боев  Август – октомври 2012 Business School of Loughborough University, Великобритания Международен бизнес
22 Димитър Пенков Септември – октомври 2012 University of Lancaster, Великобритания Бизнес
23 Кристиан Василев Септември – октомври 2012 University of Manchester, Великобритания Мениджмънт
24 Тодор Тодоров  Октомври 2012 – до момента Loughborough University, Великобритания  Международен бизнес
25 Константин Димитров  Октомври – декември 2012  University of Exeter, Великобритания Икономика и финанси
26 Антон Войнов  Декември 2012 – май 2013 г. Adelphi University, САЩ Бизнес администрация
27 Стелиян Ненков Юни 2013 г. – до момента University of Sussex, Великобритания Математика и икономика
28 Георги Шопов  Юни – юли 2013 г. University of Manchester, Великобритания Международен бизнес, финанси и икономика
29 Петер Дюлгеров Юни – септември 2013 г. University of Sheffield, Великобритания Икономика
30 Радина Арнаудова  Юни – август 2013 г. Brandeis University, САЩ Международна икономика и финанси
31 Георги Станоев  Юли – септември 2013 г. Royal Holloway, University of London, Великобритания Мениджмънт
32 Христо Попов  Август 2013 г. Американски университет в България Икономика 
33
Стоян Доганджийски
Септември – ноември 2013 г. University of Warwick, Великобритания
Математика и бизнес науки
34
Георги Ангелов
Септември – ноември 2013 г. City University London, Великобритания Управление на инвестиционен и финансов риск
35
Моника Попова Ноември – декември 2013 г.
Vrije University, Холандия
Бизнес администрация
36
Симона Малинова
Декември 2013 г.
University of Nottingham, Великобритания
Финанси, счетоводство и мениджмънт
37
Йордан Тачов
Декември 2013 г. – февруари 2014 г.
University of Portsmouth, Великобритания
Международни финанси и търговия