За нас » Нашият екип

Нашият екип

 


 

Андрей Брешков, изпълнителен директор на Експат Бета АДСИЦ
Едновременно с работата си в Експат Бета АДСИЦ, Андрей Брешков е управляващ партньор в "Евроброкер" ООД – водещ застрахователен брокер. Андрей е също член на съвета на директорите на публичното дружество Софарма АД и на застрахователната компания Енергия. Бил е председател на съвета на директорите на България Еър. Той има богат опит както във финансовия сектор, така и в държавното управление. Работил е като директор на дирекция "Фирмено управление и контрол" в Министерството на транспорта и съобщенията (2003-2006 г.) и като директор на дирекция "Секторни и регионални анализи" в Министерството на икономиката (2001-2003 г.). От 2000 до 2001 г. е мениджър на A&H Profit Center в AIG България. Андрей Брешков има две магистърски степени – по икономика и управление на отбраната от УНСС и по бизнес администрация от Американския университет в България. Преминал е и редица обучения в областта на икономиката, индустриалната политика и др. в Южна Корея, Япония, Словакия. Владее английски, испански и руски език.

Марина Тодорова, мениджър правни въпроси
Марина Тодорова е вписан адвокат в Софийска адвокатска колегия и вписан арбитър по вътрешни и международни арбитражни дела. От 2005 до 2009 г. Марина Тодорова работи като адвокат в адвокатско дружество "Груйкин, Танчовски, Величков" в София. Притежава магистърска степен по право от Софийския университет "Св. Климент Охридски". През 2004 г. завършва обучение по водене на дела пред Европейския съд в Старсбург. През същата година завършва и държавен юридически стаж като стажант-юрист в Министерството на правосъдието на Република България. Владее английски и руски език.

Гергана Андонова, главен счетоводител
Гергана Андонова има близо 20-годишен опит в областта на счетоводството. Работила е като главен счетоводител в „Бест Фуудс" ООД, в асоциация „Делауер Интернешънъл", в „Кремиковци трейд" ЕООД, в „Еолика Суворово" АД. Била е и външен счетоводител и член на Управителния съвет на „Кула Ринг" АД и „Завод за инструментална екипировка" АД. Гергана Андонова притежава магистърска степен по вътрешна търговия от УНСС, има докторантура от Института по международни икономически отношения към БАН . Владее руски и английски език.

 

Лъчезар Димов, главен портфолио мениджър
Преди да се присъедини към екипа на Expat Capital, Лъчезар работи като портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт, където е бил отговорен за управлението на пенсионния фонд Доверие, който  със своите активи на стойност от над 1 млрд. евро, е най-големият такъв фонд в България. Неговият професионален опит в областта на финансите започва със стаж в Българската банка за развитие. След това той е асистент портфолио мениджър в AXA Investment Managers, Париж. Бил е портфолио мениджър в Ти Би Ай Асет Мениджмънт (2010-2012 г.), началник на отдел Капиталови пазари в Общинска банка (2012-2013 г.), изпълнителен директор и член на Управителния съвет (2012 г.) и главен оперативен директор (2012-1013 г.) на Общинска банка Асет Мениджмънт. Лъчезар има магистърска степен по Управление на активи от Университета Дофин, Париж, магистърска степен по финанси и управление на риска от Университета Louis Pasteur, Страсбург, както и бакалавърска степен по количествени методи, икономика и мениджмънт от Университета Louis Pasteur. Лъчезар е сертифициран финансов аналитик (CFA) от 2013 г. Владее френски, английски и руски език.


Мария Бойчинова, главен финансов анализатор
Преди да се присъедини към екипа на Експат Капитал Мария работи като финансов анализатор в норвежката финансова компания Edge Capital (2009-2012), където анализира публични компании за недвижими имоти в Германия, Швейцария и Австрия и издава инвестиционни препоръки за взаимни фондове и дискреционни сметки. Професионалната й кариера в сферата на финансите започва със стаж в Merrill Lynch Wealth Management в Ню Йорк (2007). В JP Morgan в Ню Йорк работи като стажант в отдел "Анализи на акции" и "Анализи на инструменти с фиксирана доходност" (2007-2008). Мария Бойчинова има бакалавърска степен по икономика и математика от Vassar College, Ню Йорк, а през 2008 г. участва в обменна програма в London School of Economics, Великобритания. Мария е преминала успешно второ ниво от изпитите за CFA (сертифициран финансов аналитик). Тя владее английски и немски език.

 

Никола Веселинов, оперативен директор
Никола Веселинов има магистърска степен по „Финанси и кредити" от Московския държавен университет по геодезия и картография, Русия. През 2009 г. е бил стажант в Алианц Банк България, където се е занимавал с корпоративно кредитиране. През януари 2011 г. Никола се присъедини към екипа на Експат Капитал като финансов анализатор. През юли 2014 г. той става старши финансов анализатор и от тогава отговаря за портфейлите на трите договорни фонда на Експат Асет Мениджмънт – Експат Имърджинг Маркетс Стокс, Експат Глоубъл Екуитис и Експат Бондс, както и за индивидуални инвестиционни портфейли. През януари 2016 беше повишен до поста Оперативен директор и сега е отговорен за управлението на оперативните рискове, стратегическите връзки с клиенти и партньори и бизнес инфраструктурата на фирмата. Владее руски и английски език.

 

Наталия Тодорова, мениджър маркетинг и връзки с инвеститорите
Досегашният опит на Наталия Тодорова включва работа като главен експерт по ПР и протокол в Министерството на държавната администрация и административната реформа (2005-2009 г.) и като ПР експерт в Пресцентъра на Министерството на труда и социалната политика (2004-2005 г.). Наталия Тодорова е бакалавър по телевизионна журналистика от Софийския университет "Св. Климент Охридски", магистър по рекламна комуникация от Нов български университет и магистър по маркетинг от Университета за национално и световно стопанство. Тя е автор, продуцент и режисьор на телевизионното есе "Без монитор" – кратък документален филм за това как хората със зрителни увреждания ползват информационните технологии и интернет. Владее английски език.

Ирена Павлова, специалист за връзки с клиентите
Преди да се присъедини към екипа на Експат Капитал Ирена е работила като акаунт мениджър в базираната в Лондон компания Financial Data Management (2011-2015), където е съдействала за изграждането, развитието и управлението на клиентските акаунти на представители на местната власт в Англия, сред които са общините на Лийдс, Мидълсборо и Колчестър. Тя има бакалавърска степен по финанси с подспециалности по математика и икономика от Щатския университет на Ню Йорк в Брокпорт. По време на следването си е правила проучвания на тема Пeрспективи за въвеждане на еврото в България: Уроци от Гърция (финансирано със субсидия и представено на Националната конференция за студентски проучвания в САЩ), Използване на държавни облигации в портфолио, базирано в Щатите (независимо проучване), Волатилност на земеделските пазари (дисертация). Владее английски език.

Евгения Симеонова, мениджър вътрешен контрол и нормативно съответствие
Евгения Симеонова е в екипа на Експат Капитал от 2008 г. Тя има съществен опит като бизнес координатор и икономически анализатор в големи компании като ExxonMobil, Амтест ЕООД и др. Притежава магистърска степен по международни икономически отношения от УНСС и квалификация по финансови и инвестиционни анализи от Центъра по финанси и счетоводство към УНСС. Владее английски и руски език.


Жасмина Иванова, финансов анализатор и риск мениджър
Жасмина Иванова е завършила MBA в Yonsei University, Южна Корея. Притежава и бакалавърска степен по Финанси от Университета за национално и световно стопанство, София. Била е стажант в Societe Generale и счетоводна къща Тошев в България, както и в Секретариата на EAAFP в Корея, където отговаря за организирането на Азиатски регионален семинар за управлението на влажните зони и зоните по миграционния маршрут в Източна Азия и Австралия". Владее английски и немски език.

Теодора Димитрова, back office асистент
Теодора Димитрова е бакалавър по икономика, а в момента завършва магистратура по Финансов мениджмънт в Нов български университет. Била е стажант в Обединена българска банка АД, където се е занимавала с кредитиране на големи корпоративни клиенти. През 2014 г. Теодора прави стаж в голяма българска счетоводна фирма, след което се присъединява към екипа на Експат Капитал. Владее английски език.

 

Dilyana

Диляна Тодорова, финансов анализатор
Диляна Тодорова притежава бакалавърска степен по Мениджмънт, финанси и финансови операции от Университета на Уестминстър, Лондон. През 2016 г. ще продължи обучението си с магистърска програма. Диляна е стажувала в Народното събрание на Република България. Работила е и за IT компания, където се е квалифицирала в експлоатирането на операционната система Linux, както и да работи на Bloomberg терминал. Доброволец е към парамедиците на Българския червен кръст. Владее английски език, като има правото да го преподава, френски език, както и начално ниво по испански език. 

 


СТАЖАНТСКА ПРОГРАМА

Expat Capital има политика за подкрепа и подготовка на млади кадри. Всяка година компанията приема ограничен брой стажанти от различни университети в страната и чужбина. За период от 1 до няколко месеца те трупат знания и реален опит в областта на финансите, правото и др. В края на стажантската програма всеки от тях получава сертификат за успешното и завършване.

Нашите стажанти до момента


ИМЕ
ПЕРИОД НА СТАЖА
УНИВЕРСИТЕТ
СПЕЦИАЛНОСТ
1
Руслан Райчев
Юни – юли 2010 г.
Bentley University, САЩ
Корпоративни финанси и счетоводство
2
Магдалена Цекова
Юли – август 2010 г.
London School of Economics, Великобритания
Мениджмънт и икономика
3
Иво Димитров
Юли – август 2010 г.
Georgetown University, САЩ
Международна икономика
4 Кирил Димитров Август – септември 2010 г. Duke University, САЩ Икономика
5
Емил Славов
Декември 2010 г. – Януари 2011 г.
СУ „Св. Климент Охридски",България
Право
6
Никола Веселинов
Януари 2011 г., след което продължи работа в Експат Капитал като финансов анализатор
Московски държавен университет по геодезия и картография, Русия
Финанси и кредити
7
Иван Катинчаров
Юни 2011 г.
Единбургски университет, Великобритания
Бизнес науки и икономика
8 Светослав Котев
Юли – август 2011 г.
London Metropolitan University, Великобритания Финанси
9 Константин Безуханов
Август 2011 г.
University of Bath, Великобритания
Счетоводство и финанси
10  Николай Недев  Август 2011 – януари 2012 г.  Hague University of Professional Education Международен бизнес и мениджмънт 
11 Фади Ахмад  Септември 2011 г. University of Essex, Великобритания Икономика и финанси
12 Десислав Захариев Септември 2011 г.  Ludwig Maximilian University, Мюнхен Бизнес администрация
13 Василен Вълчанов  Септември 2011 г. University of Westminster, Великобритания Бизнес мениджмънт
14 Евлоги Бирбочуков  Октомври – ноември 2011 г. Durham University, Великобритания  Финанси и инвестиции
15 Константин Киров Октомври – ноември 2011 г. Университет за национално и световно стопанство, София Икономика
16 Евелина Баронова Януари – март 2012 г. London School of Economics and Political Science, Великобритания Счетоводство и финанси
17 Неделчо Тодоров  Март 2012 г.  Университет за национално и световно стопанство, София Международни икономически отношения
18 Димитър Богоев Юни – август 2012 г. Edinburgh Napier University, Великобритания Икономика и мениджмънт
19 Борис Спиров Юни – август 2012 г. Aston University, Великобритания Международен бизнес
20 Борис Георгиев  Юли – август 2012 г. Arhus School of Business and Social Sciences, Дания Икономика и бизнес администрация
21 Николай Боев  Август – октомври 2012 Business School of Loughborough University, Великобритания Международен бизнес
22 Димитър Пенков Септември – октомври 2012 University of Lancaster, Великобритания Бизнес
23 Кристиан Василев Септември – октомври 2012 University of Manchester, Великобритания Мениджмънт
24 Тодор Тодоров  Октомври 2012 – до момента Loughborough University, Великобритания  Международен бизнес
25 Константин Димитров  Октомври – декември 2012  University of Exeter, Великобритания Икономика и финанси
26 Антон Войнов  Декември 2012 – май 2013 г. Adelphi University, САЩ Бизнес администрация
27 Стелиян Ненков Юни 2013 г. – Юли 2013 г. University of Sussex, Великобритания Математика и икономика
28 Георги Шопов  Юни – юли 2013 г. University of Manchester, Великобритания Международен бизнес, финанси и икономика
29 Петер Дюлгеров Юни – септември 2013 г. University of Sheffield, Великобритания Икономика
30 Радина Арнаудова  Юни – август 2013 г. Brandeis University, САЩ Международна икономика и финанси
31 Георги Станоев  Юли – септември 2013 г. Royal Holloway, University of London, Великобритания Мениджмънт
32 Христо Попов  Август 2013 г. Американски университет в България Икономика 
33
Стоян Доганджийски
Септември – ноември 2013 г. University of Warwick, Великобритания
Математика и бизнес науки
34
Георги Ангелов
Септември – ноември 2013 г. City University London, Великобритания Управление на инвестиционен и финансов риск
35
Моника Попова Ноември – декември 2013 г.
Vrije University, Холандия
Бизнес администрация
36
Симона Малинова
Декември 2013 г.
University of Nottingham, Великобритания
Финанси, счетоводство и мениджмънт
37
Йордан Тачов
Дек. 2013 г. – февр. 2014 г.
University of Portsmouth, Великобритания
Международни финанси и търговия
38
Ради Вутев
Февруари – април 2014 г.
VIA University College, Дания
 
39
Жасмина Иванова
Април – юли 2014 г. Yonsei University, Корея
Бизнес администрация
 40 Мила Божкова
Април – юни 2014 г. University Paris Est Créteil, Франция
Международна икономика
41
Ekaterina Joumanova (Dutch citizen)
Април – юни 2014 г. University of Groningen,Холандия
Международни отношения
42
Веселин Марешки
Юни – септември 2014 г.
European Business School, Лондон
Международен бизнес
42
Владимир Новачев
Септември 2014
Aberystwyth University, Великобритания
Икономика и международни политики
44
Валентин Янев
Ноември – декември 2014 г.
Darthmouth College, САЩ
Икономика
45
Теодора Димитрова
Октомври – декември 2014 г. Нов български университет, София
Финансов мениджмънт
46
Едуард Мурадиан
Декември 2014 г. – май 2015 г.
EDHEC Business School, Франция
Финансова икономика
47
Анна Цветкова
Декември 2014 г. – май 2015 г. УНСС, София
Финанси
48
Димитър Стоянов
Юни 2015 г. Università Commerciale Luigi Bocconi, Италия
Международна икономика и финанси
49
Вивианн Иванова
Юни 2015 г. Regent's University, Лондон
Глобален мениджмънт
50
София Михайлова
Юли 2015 г.
Università Commerciale Luigi Bocconi, Италия
Международна икономика, мениджмънт и финанси
51
Wanying Zhang
Юли 2015 г. Haute Ecole de Commerce (HEC), Париж  Финанси
52 Божена Божилова Юли 2015 г.  Università Commerciale Luigi Bocconi, Италия Международна икономика и мениджмънт
53  Павел Калоферов Юли 2015 г.  – август 2015 г. University of Glasgow, Шотландия Икономика, Математически финанси
 54 Людмил Върлаков Август 2015 г.  Университет Манхайм, Германия Икономика
 55 Симеон Тодоров Август 2015 г.  Университет Съри, Великобритания Икономика и Финанси
 56  Атанас Цеков Август 2015 г. Кингс Колидж, Великобритания Икономика и Мениджмънт
 57 Теодора Георгиева Септември 2015 г.  УНСС, София Предприемачество
 58 Диляна Тодорова Септември 2015 г. – Октомври 2015 г. Университетът на Уестминстър, Великобритания Бизнес Мениджмънт, Финанси и Финансови Услуги
 59 Стефан Куртев Октомври 2015 г. – досега  Кингс Колидж, Великобритания  Международна Икономика и Политика 
 60 Николай Ковачев Октомври 2015 г. – Ноември 2015 г. Университет Англия Рускин, Великобритания  Бизнес Икономика
 61 Калина Димитрова Октомври 2015 г.  УНСС, София Предприемачество
 62 Георги Деничин Декември 2015 г. – Януари 2016 г.  SOAS, Великобритания  Международен Мениджмънт с японски